Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na kierunki:
moda, wnętrza, fotografia, aktorstwo, visual merchandising, choreografia, konstrukcja ubioru

ПО-РУССКИ – смотри здесь

How to apply / English version – click here

KSA REKRUTACJACZESNE 2020/2021 NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH -PATRZ PONIŻEJ

WARUNKI REKRUTACJI

 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, czyli termin złożenia dokumentów i wpłaty wpisowego.
 • Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
 • Ilość miejsc ograniczona.
 • BRAK EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
 • Aplikować do szkoły można przez cały rok – informacja o terminach rozpoczęć na poszczególnych kierunkach – patrz poniżej

WARUNKI REKRUTACJI – STUDENCI ZAGRANICZNI

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich studiować mogą mówiący biegle po polsku:

 • cudzoziemcy z krajów: Słowacja, Białoruś, Czechy, Węgry, Ukraina,  Łotwa, Litwa, Estonia, Chorwacja, Bułgaria, Białoruś, Kazachstan, Mołdawia, Gruzja, Rosja Uzbekistan. Nauka w szkole uprawnia do otrzymani wizy
 • posiadacze ważnej Karty Polaka
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nauka w szkole uprawnia do otrzymani wizy.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASADACH NAUKI W SZKOLE (POBIERZ)

JAK REKRUTOWAĆ – krok po kroku

 • Proces rekrutacji prosimy rozpocząć od wypełnienia aplikacji on-line:  REKRUTACJA ON-LINE
 • Prosimy o wpłatę wpisowego oraz dostarczenie lub przesłanie na adres Szkoły wskazanych poniżej dokumentów

WYMAGANE  DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie do szkoły i oświadczenie pobierz:  SAPU  |  SKF |  SPOT |  SVM  |  SWP |  CHOREOGRAFIA  |  KONSTRUKCJA
 • 2 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – nie wymagamy matury (osoby, które jeszcze nie odebrały świadectwa, mogą je donieść / dosłać w terminie późniejszym
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (tylko Szkoła Aktorska SPOT i Szkoła Choreografii)
 • zaświadczenie od logopedy o braku wad wymowy ( tylko Szkoła Aktorska SPOT)
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego

GODZINY OTWARCIA DZIAŁU NAUCZANIA

 • Rok szkolny
  pon –pt.: 9:00- 16:00,
  sobota: 9:00 – 16:00
 • Wakacje (lipiec-wrzesień)
  pon – pt.: 9.00 – 16.00
  sb – nd –  nieczynne

KARTA ISIC

 • Będąc słuchaczem Krakowskich Szkół Artystycznych masz możliwość bezpłatnego wyrobienia Karty ISIC, która uprawnia do wielu zniżek i rabatów w Polsce i na świecie.
  UWAGA!! Karta ISIC nie upoważnia do zniżek na komunikację miejską!! Szczegóły – patrz strona ISIC

NOCLEGI

 • Krakowskie Szkoły Artystyczne znalazły możliwość zakwaterowania studentów w atrakcyjnych cenach w Bursie i Schronisku Młodzieżowym w Krakowie przy ul. Grochowej: Kierunek dzienny: 325 zł/msc dla osób do 24 roku życia, Kierunek zaoczny 27 zł/dobę – bez ograniczeń wiekowych
 • Polecamy portal OmińPośrednika (ominposrednika.pl), gdzie bez pośredników i prowizji można znaleźć oferty mieszkań/pokoi do wynajęcia.
 • ERASMUSU – największa europejska społeczność studentów. Platforma umożliwia rezerwację sprawdzonych zakwaterowań w Krakowie oraz na terenie całej Europy. Znajdziecie tam również informacje o miastach i uczelniach, przeczytacie opinie, recenzje i doświadczenia studentów, a także oferty stażowe. Sprawdź tutaj oferty mieszkań.ERASMUSU oferuje:

  Jak rezerwować przez ERASMUSU: zarezerwuj zakwaterowanie opłacając pierwszy miesiąc wynajmu. Wynajmujący ma 48 godzin, by zaakceptować lub odrzucić Twoją rezerwację. Po akceptacji będziesz mógł skontaktować się z Wynajmującym.

  • Zaoferuj zakwaterowanie klikając TUTAJ

OPŁATY:

WPISOWE

Opłata wpisowego na wszystkie kierunki wynosi 500 zł.
Wpisowe ma charakter bezzwrotnej opłaty gwarantującej miejsce w Szkole.
Opłatę należy uiszczać  wyłącznie przelewem na konto szkoły.
W tytule wpłaty należy wpisać

 • imię i nazwisko przyszłego słuchacza,
 • wybrany kierunek
 • wybrany tryb- dzienny lub zaoczny.

Numer konta KSA

Santander Bank Polska 43 19101152 7890 0000 0000 0000
KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE
ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków

 CZESNE 2020/2021 NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH (patrz rekrutacja do poszczególnych szkół)

 • Roczne czesne zostało rozłożone dla wygody studentów na raty, również obejmujące okres wakacyjny.
 • Czesne płatne do 10 każdego miesiąca na numer konta szkoły.

KSA REKRUTACJA SAPU

1. Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru (SAPU)

 • Czas trwania nauki – 5 semestrów
 • Udział w 4 pokazach semestralnych i pokazie dyplomowym jest bezpłatny.
 • Tryb dzienny:( około 100 godzin lekcyjnych miesięcznie)
  • październik-czerwiec: 560 zł/miesiąc
   lipiec-wrzesień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem oraz II a III)
 • Tryb zaoczny: (około 20 godzin lekcyjnych/zjazd), 18 zjazdów w ciągu roku
  • październik-czerwiec: 560 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem oraz II a III)
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2020/2021|kliknij tutaj
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SAPU (dzienne SAPU, zaoczne SAPU  i Fashion College rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców
 • Wymagane dokumenty – patrz ogólne warunki rekrutacji

2. Fashion College in English (dla polskich obywateli) 

 • Czas trwania nauki – 5 semestrów
 • Tryb dzienny w języku  angielskim
  • 3270 zł/semestr
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SAPU (dzienne SAPU, zaoczne SAPU  i Fashion College rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców
 • Wymagane dokumenty – patrz ogólne warunki rekrutacji

KSA REKRUTACJA sku

3. Szkoła Konstrukcji Ubioru (SKU)

 • Czas trwania nauki – 3 semestry
 • Ilość miejsc ograniczone, decyduje kolejność zgłoszeń
 • Obecnie trwa nabór na rok 2021/2022
 • Początek nauki : luty 2022 rok
 • Tryb zaoczny: (około 18 godzin lekcyjnych/zjazd), 30 zjazdów w trakcie nauki
  • 1 rok:  luty-lipiec 590 zł/ms
  • 2 rok: wrzesień-lipiec 590/msc
  • sierpień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021 |kliknij tutaj
 • Wymagane dokumenty – patrz ogólne warunki rekrutacji

KSA REKRUTACJA sw

4. Szkoła Wnętrz i Przestrzeni (SWP)

 • Czas trwania nauki – 4 semestry
 • Tryb dzienny:(około 100 godzin lekcyjnych miesięcznie)
  • październik-czerwiec: 520 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Tryb zaoczny:(około 18 godzin lekcyjnych/zjazd), 18 zjazdów w ciągu roku
  • październik-czerwiec: 570 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2020/2021|kliknij tutaj
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SWP (dzienne i zaoczne SWP rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców
 • Wymagane dokumenty – patrz ogólne warunki rekrutacji

5. Szkoła Visual Merchandisingu (SVM)

 • Czas trwania nauki – 4 semestry
 • Tryb zaoczny:(około 18 godzin lekcyjnych/zjazd), 18 zjazdów w ciągu roku
  • październik-czerwiec: 520 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2020/2021|kliknij tutaj
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SVM, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców
 • Wymagane dokumenty – patrz ogólne warunki rekrutacji

KSA REKRUTACJA skf

6. Szkoła Kreatywnej Fotografii (SKF)

 • Czas trwania nauki – 4 semestry
 • Tryb dzienny: (100 godzin lekcyjnych miesięcznie)
  • październik-czerwiec: 520 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Tryb zaoczny:(około 20 godzin lekcyjnych/zjazd), 18 zjazdów w ciągu roku
  • październik-czerwiec: 520 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2020/2021|kliknij tutaj
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SKF (dzienne SKF, zaoczne SKF  i Photography School in English rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców
 • Wymagane dokumenty – patrz ogólne warunki rekrutacji

7. Photography School in English (dla polskich obywateli)

 • Czas trwania nauki – 4 semestry
 • Tryb dzienny w języku  angielskim
  • 3270 zł/semestr
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SKF (dzienne SKF, zaoczne SKF i Photography School in English rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców
 • Wymagane dokumenty – patrz ogólne warunki rekrutacji

KSA REKRUTACJA spot

8. Szkoła Aktorska SPOT

 • Czas trwania nauki – 4 semestry 
 • Tryb dzienny:(ok 100 godzin miesięcznie)
  • wrzesień – czerwiec: 560 zł/miesiąc
  • lipiec – sierpień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Tryb zaoczny:(około 18 godzin lekcyjnych/zjazd), 20 zjazdów w ciągu roku
  • wrzesień – czerwiec: 560 zł/miesiąc
  • lipiec – sierpień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • W szkole obowiązuje ograniczenie wiekowe
  • przyjmowane są osoby do 30 roku życia (dla roku akademickiego 2020/2021 osoby urodzone w 1990 roku i później)
  • osoby po 30 roku życia zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną z Dyrekcją
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2020/2021|kliknij tutaj
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SPOT (dzienne i zaoczne SPOT rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców
 • Wymagane dokumenty – patrz ogólne warunki rekrutacji

KSA REKRUTACJA sch

9. Szkoła Choreografii (SCH)

 • Czas trwania nauki – 2 semestry
 • Tryb zaoczny(około 18 godzin lekcyjnych/zjazd), 18 zjazdów w ciągu roku
  • październik – czerwiec: 560 zł/miesiąc
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2020/2021|kliknij tutaj
 • Wymagane dokumenty – patrz ogólne warunki rekrutacji

KSA REKRUTACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w KRAKOWSKICH SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH, ul. Zamoyskiego 52 30-523 Kraków:

 1. KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE gromadzą i przetwarzają dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
 2.  Administratorem Danych Osobowych są KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE.
 3. KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE co do zasady nie udostępniają danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE nie gromadzą i nie przetwarzają danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dotyczące danych osobowych można uzyskać w siedzibie KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ksa@ksa.edu.pl

MAPA

&amp;lt;div&amp;gt;&amp;lt;img src=”https://mc.yandex.ru/watch/39332205″ style=”position:absolute; left:-9999px;” alt=”” /&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;lt;p&amp;gt;

Call Now ButtonZadzwoń teraz