Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Szkoła Aktorska SPOT - rekrutacja - KSA

Szkoła Aktorska SPOT

Dyplom z tytułem AKTOR ORAZ AKTOR SCEN MUZYCZNYCH

 • CZESNE 2021-2022 – stacjonarne

  • WPISOWE  500 zł płatne wyłącznie przelewem na konto szkoły (ma charakter bezzwrotnej opłaty gwarantującej miejsce w Szkole)
  • TRYB DZIENNY – 4 semestry – roczne czesne w wysokości 5640 zł dla wygody studentów zostało podzielone na miesięczne raty:
   • wrzesień-czerwiec: 560 zł/miesiąc 
   • lipiec-sierpień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
  • TRYB ZAOCZNY – 4 semestry – roczne czesne w wysokości 5640 zł dla wygody studentów zostało podzielone na miesięczne raty:
   • wrzesień-czerwiec: 560 zł/miesiąc
   • lipiec-sierpień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
  • Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2020/2021|kliknij tutaj
  • Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2021/2022|kliknij tutaj
 • NAUKA W SZKOLE UPRAWNIA DO STARANIA SIĘ O WIZĘ.
 • JAK REKRUTOWAĆ patrz ogólne warunki rekrutacji 
 • WYMAGANE  DOKUMENTY
  • podanie o przyjęcie do szkoły i oświadczenie pobierz: SPOT
  • 2 zdjęcia
  • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ksero dyplomu uczelni wyższej – nie wymagamy matury (osoby, które jeszcze nie odebrały świadectwa, mogą je donieść / dosłać w terminie późniejszym
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
  • zaświadczenie od logopedy o braku wad wymowy
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASADACH NAUKI W SZKOLE –  patrz ogólne warunki rekrutacji
 • STYPENDIUM  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SPOT spośród studentów dziennych i zaocznych.
 • OSOBY POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA ZAPRASZAMY NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ.
 • WAŻNA INFORMACJA
  Szkoła Aktorska SPOT jest zarejestrowana w Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu). Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 • ODWIEDŹ NAS NA SOCIAL MEDIA

facebook
– https://www.facebook.com/SzkolaAktorskaSPOT

 

youtube KSA
– https://www.youtube.com/channel/UCzva3upSM1De32sow7t1zLQ

 

– https://www.instagram.com/szkola_aktorska_spot/

Call Now ButtonZadzwoń teraz