Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Szkoła Wnętrz i Przestrzeni - Rekrutacja - KSA

Szkoła Wnętrz i Przestrzeni (SWP)

 • STUDIUJ STACJONARNIE LUB ONLINE (w przypadku powrotu pandemii COVID-19 )

  • KIERUNEK DZIENNY STACJONARNY (ok. 90 godzin lekcyjnych/miesiąc) – nauka w profesjonalnych pracowniach w budynku będącym własnością szkoły, w trakcie pandemii nauka w systemie hybrydowym – wykłady online, zajęcia praktyczne – stacjonarnie.
  • KIERUNEK DZIENNY ONLINE (ok. 90 godzin lekcyjnych/miesiąc) w nowoczesnym systemie hybrydowym w realnym czasie z pełnym dostępem do wykładowców.
  • KIERUNEK ZAOCZNY STACJONARNY (18 zjazdów, ok. 18 godzin lekcyjnych/zjazd) nauka w profesjonalnych pracowniach w budynku będącym własnością szkoły, w trakcie pandemii nauka w systemie hybrydowym – wykłady online, zajęcia praktyczne – stacjonarnie.
  • KIERUNEK ZAOCZNY ONLINE (18 zjazdów, ok. 18 godzin lekcyjnych/zjazd) w nowoczesnym systemie hybrydowym w realnym czasie z pełnym dostępem do wykładowców.
 • CZESNE 2021-2022

  • WPISOWE  500 zł płatne wyłącznie przelewem na konto szkoły (ma charakter bezzwrotnej opłaty gwarantującej miejsce w Szkole)
  • TRYB DZIENNY – 4 semestry – roczne czesne w wysokości 4680 zł dla wygody studentów zostało podzielone na miesięczne raty:
   • październik-czerwiec: 520 zł/miesiąc
   • lipiec-wrzesień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
  • TRYB ZAOCZNY – 4 semestry – roczne czesne w wysokości 5130 zł dla wygody studentów zostało podzielone na miesięczne raty:
   • październik-czerwiec: 570 zł/miesiąc
   • lipiec-wrzesień: 200 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
  • Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2020/2021|kliknij tutaj
  • Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2021/2022|kliknij tutaj
 • NAUKA W SZKOLE UPRAWNIA DO STARANIA SIĘ O WIZĘ.
 • JAK REKRUTOWAĆ  I WYMAGANE  DOKUMENTY– patrz ogólne warunki rekrutacji
 • PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASADACH NAUKI W SZKOLE –  patrz ogólne warunki rekrutacji
 • STYPENDIUM  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SWP spośród studentów dziennych i zaocznych.
 • NIE OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA WIEKOWE.
 • WAŻNA INFORMACJA
  Szkoła Wnętrz i Przestrzeni jest zarejestrowana w Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (obecnie Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu). Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 • ODWIEDŹ NAS NA SOCIAL MEDIA

facebook

 

youtube KSA

Call Now ButtonZadzwoń teraz