Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Szkoła Reżyserii - rekrutacja

Szkoła Reżyserii

Nauka w Szkole Reżyserii startuje w styczniu!

 • CZESNE 2023
  7 miesięcy: styczeń – lipiec

  • TRYB ZAOCZNY, STACJONARNIE, 2 weekendy/miesiąc po 20 godzin lekcyjnych (45 minut) na zjazd
  • Ilość miejsc ograniczona, tylko 12 miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Opłata wpisowa – 500 zł (ma charakter bezzwrotnej opłaty gwarantującej miejsce w Szkole)
  • Czesne styczeń – lipiec: 990 zł/miesiąc
  • Opłata dyplomowa – 500 zł
 • Aby zarezerwować miejsce, należy uiścić opłatę za pierwszy miesiąc nauki. Ta opłata ma charakter bezzwrotnego zadatku.

Numer konta, na który należy uiścić opłatę  za pierwszy miesiąc nauki.
Santander Bank Polska 43 19101152 7890 0000 0000 0000
KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE
ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków

Wymagane dokumenty

 • Podanie do szkoły – pobierz
 • 2 zdjęcia
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ksero dyplomu uczelni wyższej
 • potwierdzenie wpłaty pierwszej raty czesnego
 • ksero paszportu (w przypadku cudzoziemców)

Słuchacze otrzymują dyplom zaliczenia programu w Szkole Reżyserii, zawierający zakres tematyczny i godzinowy. Warunkiem otrzymania dyplomu jest obecność na wszystkich zajęciach. W wyjątkowych wypadkach np. choroba słuchacza potwierdzona świadectwem lekarskim obowiązuje zdanie kolokwium z zakresu tematycznego opuszczonych zajęć co będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami.

Program Szkoły Reżyserii

Call Now ButtonZadzwoń teraz