Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

RODO Krakowskie Szkoły Artystyczne

RODO Krakowskie Szkoły Artystyczne

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w KRAKOWSKICH SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH, ul. Zamoyskiego 52 30-523 Kraków:

  1. KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE gromadzą i przetwarzają dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
  2.  Administratorem Danych Osobowych są KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE.
  3. KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE co do zasady nie udostępniają danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE nie gromadzą i nie przetwarzają danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dotyczące danych osobowych można uzyskać w siedzibie KRAKOWSKICH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ksa@ksa.edu.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz