Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Szkoła Aktorska SPOT / warsztaty aktorskie

JEŻELI CHCESZ UZYSKAĆ NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWĄ WYKONUJĄC PRACĘ SWOICH MARZEŃ TO SZKOŁA AKTORSKA SPOT JEST DLA CIEBIE! 

 

Szkoła Aktorska SPOT - rozdanie dyplomów

Rozdanie dyplomów. Absolwenci, wykładowcy i Dyrekcja

 

KREATYWNOŚCI MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ

Szkoła Wokalno – Aktorska SPOT w Krakowie od 1992 r.

 • Dwuletnia Szkoła Aktorska SPOT w Krakowie– dzienne lub zaoczne w języku polskim. Brak egzaminów wstępnych.
 • Ilość miejsc ograniczona – ZAPISZ SIĘ ONLINE
 • Absolwenci otrzymują dyplom z tytułem AKTOR ORAZ AKTOR SCEN MUZYCZNYCH.
 • Zajęcia z aktorami Starego Teatru oraz popularnych seriali telewizyjnych i brać udział już w trakcie nauki w castingach oraz licznych spektaklach to ta szkoła jest dla Ciebie.
 • Ponad 70% absolwentów Szkoły Aktorskiej SPOT pracuje w zawodzie aktora w teatrach państwowych i prywatnych, w filmach, serialach, prowadzi własne teatry aktorskie, ma własne audycje w rozgłośniach radiowych lub jest prezenterami w programach telewizyjnych w kraju i za granicą.
 • SPOT to najlepsza szkoła aktorska jeżeli chcesz szybko podjąć pracę w zawodzie i podjąć współpracę z agencjami aktorskimi.

30-lecie

 • Państwowa Komisja Egzaminacyjna Związku Artystów Scen Polskich zaliczyła 2 lata nauki  SPOT do stażu aktorskiego, dopuszczającego do Państwowego Egzaminu Aktorskiego.
 • Pierwszy rok nauki przygotowuje do egzaminu wstępnego na PWST i AST.
 • Wykładowcami są aktywni zawodowo aktorzy oraz reżyserzy m.in. ze Starego Teatru, wyśmienici artyści i pedagodzy, w tym wielu posiadających tytuły naukowe.
 • Szkoła Aktorska SPOT jest zarejestrowana w Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Zajęcia odbywają się w sali teatralnej, studio nagrań, sali baletowej.
 • Dyplom SPOT jest przepustką do pracy w teatrach, filmie, telewizji oraz współpracy z agencjami aktorskimi w kraju i za granicą.
 • Roczne czesne dla wygody studentów zostało podzielone na miesięczne raty – Rekrutacja.
 • Słuchacze  biorą udział w 3 różnych spektaklach dyplomowych (dramat, taniec,  piosenka).
 Rozdanie dyplomów SPOT. Absolwenci, wykładowcy i Dyrekcja

Rozdanie dyplomów. Absolwenci, wykładowcy i Dyrekcja

 • Dla słuchaczy  organizujemy  sesję zdjęciową do portfolio.
 • Jeżeli chcesz mieć zajęcia z aktorami Starego Teatru oraz seriali 19 +, Diagnoza, Ojciec Mateusz, Szpital i brać udział już w trakcie nauki w  castingach oraz spektaklach to ta szkoła jest dla Ciebie.
 • Studio fotograficzne, w którym przygotowuje się zdjęcia do portfolio absolwenta.

Program  Absolwenci SPOT Wykładowcy  Opinie absolwentów  Rekrutacja  Dyplomy SPOT/Scena Dekerta 10  Promocja absolwentów Budynek Szkoły Aktorskiej SPOT  Warsztaty aktorskie    Facebook Szkoły Aktorskiej SPOT  YouTube Szkoły Aktorskiej SPOT    Instagram SPOT  Dla Polonii   TUBA – Magazyn KSA   SZKOŁA REŻYSERII 


Zapraszamy również do SZKOŁY REŻYSERII TEATRALNEJ I FILMOWEJ – intensywny siedmiomiesięczny weekendowy program zakończony dyplomem. Zajęcia styczeń-lipiec co drugi weekend, 20 godzin lekcyjnych/zjazd. Łącznie 280 godzin lekcyjnych. Tylko 10 miejsc.

szkoła reżyserii

O Szkole Aktorskiej SPOT

Chcesz zostać aktorem? Kliknij, aby zobaczyć, co nas wyróżnia!

Nauka trwa od września do czerwca włącznie. Szkoła Aktorska SPOT jest zarejestrowana w Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Powszechnie ceniony dyplom SPOT jest przepustką do zatrudnienia w teatrach, filmie, radio, telewizji i na estradzie w całym kraju.
Jeżeli chcesz zdawać na PWST, to na pierwszym roku przygotowujemy Cię do egzaminu wstępnego.

Dyplomy SPOT

Absolwenci SPOT i kadra wykładowców

W SZKOLE SPOT STAWIAMY NA

 • Najlepszą w Polsce kadrę wykładowców
 • Intensywne przygotowanie do wykonywania zawodu i energiczna promocja absolwentów
 • Przygotowanie do egzaminu na PWST – I rok nauki, dla osób zainteresowanych
 • Obycie z publicznością – liczne występy w trakcie nauki
 • Indywidualne podejście do każdego słuchacza
 • Naukę walki ze stresem
 • Obycie z kamerą i mikrofonem
 • Udział w castingach – współpraca z agencjami aktorskimi
 • Przygotowanie zawodowego portfolio z profesjonalnymi zdjęciami
 • Wyśmienite warunki lokalowe w centrum Krakowa – patrz budynek szkoły aktorskiej

Zapraszamy również do Szkoły Choreografii – jeden rok nauki, tryb zaoczny.

Jeśli marzysz o studiowaniu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej to policealna Szkoła Aktorska SPOT w Krakowie to doskonałe przygotowanie do egzaminu na PWST.

 

ENGLISH VERSIONThe Acting School (SPOT) offeres two-year program that combines theoretical study with practical experience what allows students to achieve more in less time. SPOT is the only school where each student takes part in 3 different diploma performances (drama, dance, song). Be ready for the most challenging and rewarding experience of your life. Gain real stage experience to prepare you for a career in acting!

 

Call Now ButtonZadzwoń teraz