Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Ogólne warunki rekrutacji - KSA

WARUNKI REKRUTACJI

 • Aplikować do Krakowskich Szkół Artystycznych można przez cały rok
 • Ilość miejsc ograniczona, brak egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń, czyli termin złożenia dokumentów i wpłaty wpisowego.
 • Obcokrajowcy – patrz poniżej

WYMAGANE  DOKUMENTY

 • wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny;
 • 2 zdjęcia;
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ksero dyplomu uczelni wyższej– nie wymagamy matury (osoby, które jeszcze nie odebrały świadectwa, mogą je donieść / dosłać w terminie późniejszym);
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o ogólnym stanie zdrowia (tylko Szkoła Aktorska SPOT i Szkoła Choreografii);
 • zaświadczenie od logopedy o braku wad wymowy (tylko Szkoła Aktorska SPOT);
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego;
 • ksero paszportu (w przypadku cudzoziemców).

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASADACH NAUKI W SZKOLE – pobierz

JAK REKRUTOWAĆ – krok po kroku

 • Wypełnij aplikację on-line:  REKRUTACJA ON-LINE
 • Opłać wpisowe 500 zł (dla wszystkich kierunków) przelewem na konto. Wpisowe ma charakter bezzwrotnej opłaty gwarantującej miejsce w Szkole. Nie można uiszczać wpisowego w Dziale Nauczania.
  W tytule wpłaty wpisz:

  • imię i nazwisko słuchacza,
  • kierunek,
  • tryb: dzienny lub zaoczny,
  • system: stacjonarne lub online.
 • Prześlij/dostarcz osobiście do Działu Nauczania wymagane dokumenty wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego.

Proces rekrutacji jest zakończony tylko wtedy, gdy wszystkie dokumenty i opłata rekrutacyjna dotrą do szkoły.

Numer konta KSA:
Santander Bank Polska 43 19101152 7890 0000 0000 0000
KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE
ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków

GODZINY OTWARCIA DZIAŁU NAUCZANIA
ul Zamoyskiego 52.30-523 Kraków

 • pon –pt.: 9:00- 16:00,
 • sobota: 9:00 – 16:00  (z wyłączeniem miesięcy  lipiec-sierpień)

HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2024/2025|kliknij tutaj
HARMONOGRAM ZJAZDÓW 2023/2024
|kliknij tutaj

OBCOKRAJOWCY
NAUKA W SZKOLE UPRAWNIA DO STARANIA SIĘ O WIZĘ.

 • Na zasadach obowiązujących obywateli polskich studiować mogą mówiący biegle po polsku:
  •  cudzoziemcy z krajów: Słowacja, Białoruś, Czechy, Węgry, Ukraina,  Łotwa, Litwa, Estonia, Chorwacja, Bułgaria, Kazachstan, Mołdawia, Gruzja, Rosja, Armenia, Azerbejdżan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.
  • posiadacze ważnej Karty Polaka
  • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
  • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

KARTA ISIC

 • Będąc słuchaczem Krakowskich Szkół Artystycznych masz możliwość bezpłatnego wyrobienia Karty ISIC, która uprawnia do wielu zniżek i rabatów w Polsce i na świecie.
  UWAGA!! Karta ISIC nie upoważnia do zniżek na komunikację miejską!! Szczegóły. Strona ISIC – http://www.isic.pl/

MIESZKANIA W KRAKOWIEkliknij tutaj

https://www.instagram.com/krakowskie_szkoly_artystyczne/

facebook

https://www.facebook.com/KrakowskieSzkolyArtystyczne

youtube KSA

https://www.youtube.com/user/SzkolyArtystyczne

 

Zadzwoń teraz