noscript image
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Rekrutacja na wszystkie kierunki

Rekrutacja na wszystkie kierunki

Trwa rekrutacja na kierunki:
moda, wnętrza, fotografia, aktorstwo, visual merchandising, choreografia, konstrukcja ubioru

ПО-РУССКИ – смотри здесь

How to apply / English version – click here

Rekrutację rozpoczynamy na początku każdego roku kalendarzowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, czyli termin złożenia dokumentów i wpłaty wpisowego. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Ilość miejsc ograniczona.


W czasie trwania roku szkolnego można składać dokumenty od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 16.00, a przez okres wakacyjny od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.

Informujemy, że w sekretariacie szkoły nie ma możliwości opłacenia wpisowego. Wraz z dokumentami należy złożyć potwierdzenie wpłaty.

W tytule wpłaty należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO przyszłego słuchacza, WYBRANY KIERUNEK, WYBRANY TRYB NAUKI: dzienny lub zaoczny.

Numer konta KSA

Deutsche Bank PBC S.A. 43 19101152 7890 0000 0000 0000
KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE
ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków

Wysokość opłat za szkołę w roku akademickim 2018/2019 oraz harmonogramy zjazdów w trybie zaocznym znajdują się  poniżej pod każdym kierunkiem.

Można również skorzystać z rekrutacji on-line: REKRUTACJA ON-LINE

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich studiować mogą mówiący biegle po polsku:

 • cudzoziemcy z krajów: Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina,  Łotwa, Litwa, Estonia, Chorwacja, Bułgaria, Białoruś, Kazachstan, Mołdawia, Gruzja, Rosja
 • posiadacze ważnej Karty Polaka
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kandydaci do szkoły są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do szkoły i oświadczenie
  pobierz:   SAPU SKF SPOT SVM  |  SWPCHOREOGRAFIA  |  KONSTRUKCJA
 • 4 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – nie wymagamy matury (osoby, które jeszcze nie odebrały świadectwa, mogą je donieść / dosłać w terminie późniejszym)
 • ksero dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (tylko Szkoła Aktorska SPOT i Szkoła Choreografii)

Tanie noclegi

Krakowskie Szkoły Artystyczne znalazły możliwość zakwaterowania studentów w atrakcyjnych cenach

Kierunek dzienny: 270 zł/msc dla osób do 24 roku życia
Kierunek zaoczny 25 zł/dobę – bez ograniczeń wiekowych

Karta ISIC

Będąc słuchaczem Krakowskich Szkół Artystycznych masz możliwość bezpłatnego wyrobienia Karty ISIC, która uprawnia do wielu zniżek i rabatów w Polsce i na świecie.
UWAGA!! Karta ISIC nie upoważnia do zniżek na komunikację miejską!! Szczegóły – patrz strona ISIC

Wysokość opłat 2018/2019

Roczne czesne zostało rozłożone dla wygody studentów na raty, również obejmujące okres wakacyjny.

Opłata za wpisowe na wszystkie kierunki wynosi 500 zł

Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru

– szkoła dwuipółletnia
Udział w 4 pokazach semestralnych, pokazie dyplomowym jest bezpłatny.
Tryb dzienny:( 120-130 godzin miesięcznie)
październik-czerwiec: 450 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem oraz II a III)
Tryb zaoczny: (20-24 godzin/zjazd)
październik-czerwiec: 410 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem oraz II a III)

Fashion College in English (dla polskich obywateli)

– szkoła dwuipółletnia
Tryb dzienny w języku  angielskim
październik-czerwiec: 550 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem oraz II a III)

Szkoła Konstrukcji Ubioru

– szkoła półtoraroczna / rekrutacja startuje od czerwca 2015/
– początek nauki : luty 2016 rok
– tryb zaoczny:  luty-czerwiec 500 zł/msc
– październik-czerwiec 500/msc
– lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)

Szkoła Wnętrz i Przestrzeni

– szkoła dwuletnia
Tryb dzienny:( 120-130 godzin miesięcznie)
październik-czerwiec: 450 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
Tryb zaoczny:(20-24 godzin/zjazd)
październik-czerwiec: 395 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)

Szkoła Visual Merchandisingu

– szkoła dwuletnia
Tryb zaoczny:(20-24 godzin/zjazd)
październik-czerwiec: 395 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)

Szkoła Kreatywnej Fotografii

– szkoła dwuletnia
Tryb dzienny:( 120-130 godzin miesięcznie)
październik-czerwiec: 450 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
Tryb zaoczny:(20-24 godzin/zjazd)
październik-czerwiec: 395 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)

Szkoła Aktorska SPOT

– szkoła dwuletnia
Tryb dzienny:( 120-130 godzin miesięcznie)
wrzesień – czerwiec: 450 zł/miesiąc
lipiec – sierpień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
Tryb zaoczny:(20-24 godzin/zjazd)
wrzesień – czerwiec: 450 zł/miesiąc
lipiec – sierpień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)

Szkoła Choreografii

-szkoła roczna
Tryb zaoczny:(20-24 godzin/zjazd)
październik – czerwiec: 450 zł/miesiąc

Numer konta KSA

Deutsche Bank PBC S.A. 43 19101152 7890 0000 0000 0000
KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE
ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków
MAPA