RekrutacjaRekrutacja
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na kierunki:
moda, wnętrza, fotografia, aktorstwo, visual merchandising, choreografia, konstrukcja ubioru

ПО-РУССКИ – смотри здесь

How to apply / English version – click here

WARUNKI REKRUTACJI

 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, czyli termin złożenia dokumentów i wpłaty wpisowego.
 • Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
 • Ilość miejsc ograniczona.
 • BRAK EGZAMINÓW WSTĘPNYCH. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
 • Rekrutacja trwa cały rok.

WARUNKI REKRUTACJI – STUDENCI ZAGRANICZNI

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich studiować mogą mówiący biegle po polsku:

 • cudzoziemcy z krajów: Słowacja, Białoruś, Czechy, Węgry, Ukraina,  Łotwa, Litwa, Estonia, Chorwacja, Bułgaria, Białoruś, Kazachstan, Mołdawia, Gruzja, Rosja. Nauka w szkole uprawnia do otrzymani wizy.
 • posiadacze ważnej Karty Polaka
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nauka w szkole uprawnia do otrzymani wizy.

GODZINY OTWARCIA DZIAŁU NAUCZANIA

 • Lipiec – wrzesień:
  pon – pt. 9.00 – 16.00
 • Październik – czerwiec:
  pon –pt 9:00- 16:00,
  sobota 9:00 – 16:00

Można również skorzystać z rekrutacji on-line: REKRUTACJA ON-LINE

WYMAGANE  DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie do szkoły i oświadczenie pobierz:   SAPU  |  SKF |  SPOT |  SVM  |  SWP |  CHOREOGRAFIA  |  KONSTRUKCJA
 • 4 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – nie wymagamy matury (osoby, które jeszcze nie odebrały świadectwa, mogą je donieść / dosłać w terminie późniejszym)
 • ksero dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (tylko Szkoła Aktorska SPOT i Szkoła Choreografii)
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego

KARTA ISIC

 • Będąc słuchaczem Krakowskich Szkół Artystycznych masz możliwość bezpłatnego wyrobienia Karty ISIC, która uprawnia do wielu zniżek i rabatów w Polsce i na świecie.
  UWAGA!! Karta ISIC nie upoważnia do zniżek na komunikację miejską!! Szczegóły – patrz strona ISIC

TANIE NOCLEGI

 • Krakowskie Szkoły Artystyczne znalazły możliwość zakwaterowania studentów w atrakcyjnych cenach w Bursie i Schronisku Młodzieżowym w Krakowie przy ul. Grochowej: Kierunek dzienny: 325 zł/msc dla osób do 24 roku życia, Kierunek zaoczny 27 zł/dobę – bez ograniczeń wiekowych
 • Polecamy portal OmińPośrednika (ominposrednika.pl), gdzie bez pośredników i prowizji można znaleźć oferty mieszkań/pokoi do wynajęcia.

OPŁATY:

WPISOWE

Opłata wpisowego na wszystkie kierunki wynosi 500 zł.
Wpisowe ma charakter bezzwrotnej opłaty gwarantującej miejsce w Szkole.
Opłatę należy uiszczać  wyłącznie przelewem na konto szkoły.
W tytule wpłaty należy wpisać

 • imię i nazwisko przyszłego słuchacza,
 • wybrany kierunek
 • wybrany tryb- dzienny lub zaoczny.

Numer konta KSA

Deutsche Bank PBC S.A. 43 19101152 7890 0000 0000 0000
KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE
ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków

 CZESNE 2019/2020 NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH

 • Roczne czesne zostało rozłożone dla wygody studentów na raty, również obejmujące okres wakacyjny.
 • Czesne płatne do 10 każdego miesiąca wyłącznie na indywidualny numer konta, który słuchacz otrzymuje na rozpoczęciu roku szkolnego.

1. Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru

 • Czas trwania nauki – 5 semestrów
 • Udział w 4 pokazach semestralnych i pokazie dyplomowym jest bezpłatny.
 • Tryb dzienny:( około 110 godzin lekcyjnych miesięcznie)
  • październik-czerwiec: 530 zł/miesiąc
   lipiec-wrzesień: 180 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem oraz II a III)
 • Tryb zaoczny: (około 20 godzin lekcyjnych/zjazd), 18 zjazdów w ciągu roku
  • październik-czerwiec: 480 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 180 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem oraz II a III)
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2017/2018|kliknij tutaj
  Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2018/2019|kliknij tutaj
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SAPU (dzienne SAPU, zaoczne SAPU  i Fashion College rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców

2. Fashion College in English (dla polskich obywateli)

 • Czas trwania nauki – 5 semestrów
 • Tryb dzienny w języku  angielskim
  • 3190zł/semestr (około 110 godzin lekcyjnych miesięcznie)
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SAPU (dzienne SAPU, zaoczne SAPU  i Fashion College rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców

3. Szkoła Konstrukcji Ubioru

 • Czas trwania nauki – 3 semestry
 • Ilość miejsc ograniczone, decyduje kolejność zgłoszeń
 • Początek nauki : luty 2018 rok
 • Tryb zaoczny: (około 18 godzin lekcyjnych/zjazd), 30 zjazdów w trakcie nauki
  • 1 rok:  luty-lipiec 590 zł/ms
  • 2 rok: wrzesień-lipiec 590/msc
  • sierpień: 180 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2017/2018|kliknij tutaj
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2018/2019|kliknij tutaj

4. Szkoła Wnętrz i Przestrzeni

 • Czas trwania nauki – 4 semestry
 • Tryb dzienny:(około 110 godzin lekcyjnych miesięcznie)
  • październik-czerwiec: 500 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 180 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Tryb zaoczny:(około 18 godzin lekcyjnych/zjazd), 18 zjazdów w ciągu roku
  • październik-czerwiec: 520 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 180 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2017/2018|kliknij tutaj
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2018/2019|kliknij tutaj
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SWP (dzienne i zaoczne SWP rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców

5. Szkoła Visual Merchandisingu

 • Czas trwania nauki – 4 semestry
 • Tryb zaoczny:(około 18 godzin lekcyjnych/zjazd), 18 zjazdów w ciągu roku
  • październik-czerwiec: 480 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 180 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2017/2018|kliknij tutaj
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2018/2019|kliknij tutaj
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SVM, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców

6. Szkoła Kreatywnej Fotografii

 • Czas trwania nauki – 4 semetry
 • Tryb dzienny: (110 godzin lekcyjnych miesięcznie)
  • październik-czerwiec: 480 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 180 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Tryb zaoczny:(około 20 godzin lekcyjnych/zjazd), 18 zjazdów w ciągu roku
  • październik-czerwiec: 450 zł/miesiąc
  • lipiec-wrzesień: 180 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2017/2018|kliknij tutaj
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2018/2019|kliknij tutaj
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SKF (dzienne SKF, zaoczne SKF  i Photography School in English rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców

7. Photography School in English (dla polskich obywateli)

 • Czas trwania nauki – 4 semestry
 • Tryb dzienny w języku  angielskim ( około 100 godzin lekcyjnych miesięcznie)
  • 3190 zł/semestr
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SKF (dzienne SKF, zaoczne SKF i Photography School in English rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców

8. Szkoła Aktorska SPOT

 • Czas trwania nauki – 4 semestry 
 • Tryb dzienny:(ok 110 godzin miesięcznie)
  • wrzesień – czerwiec: 530 zł/miesiąc
  • lipiec – sierpień: 180 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • Tryb zaoczny:(około 18 godzin lekcyjnych/zjazd), 20 zjazdów w ciągu roku
  • wrzesień – czerwiec: 530 zł/miesiąc
  • lipiec – sierpień: 180 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
 • W szkole obowiązuje ograniczenie wiekowe – przyjmowane są osoby do 35 roku życia (dla roku akademickiego 2019/2020 osoby urodzone w 1983 roku i później)
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2017/2018|kliknij tutaj
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2018/2019|kliknij tutaj
 • Stypendium  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SPOT (dzienne i zaoczne SPOT rozważane razem), który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • najwyższa średnia ocen z wszystkich semestrów
  • zaliczenie wszystkich semestrów w terminie (bez egzaminów poprawkowych)
  • obecność na zajęciach zgodnie z Regulaminem szkoły
  • brak zaległości w płatnościach za szkołę
  • wysoka kultura osobista
  • rekomendacja wykładowców

9. Szkoła Choreografii

 • Czas trwania nauki – 2 semestry
 • Tryb zaoczny(około 18 godzin lekcyjnych/zjazd), 18 zjazdów w ciągu roku
  • październik – czerwiec: 530 zł/miesiąc
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2017/2018|kliknij tutaj
 • Harmonogramy zjazdów  w roku akademickim 2018/2019|kliknij tutaj

MAPA