Szkoła Kreatywnej Fotografii, Kurs Fotografii w Krakowie, Szkoła Kreatywnej Fotografii, Kurs Fotografii w Krakowie,
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Szkoła Kreatywnej Fotografii, Kurs Fotografii w Krakowie,

Szkoła Kreatywnej Fotografii SKF

Szkoła Kreatywnej Fotografii SKF / kursy fotografii Kraków – podstawowe informacje

Szkoła Kreatywnej Fotografii SKF jest dwuletnią szkołą policealną, prowadzoną w systemie dziennym i zaocznym od 2004 r. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła Kreatywnej Fotografii SKF posiada uprawnienia do wydawania dyplomu z tytułem – Artysta Fotografik.

Szkoła Kreatywnej Fotografii SKF stawia sobie za cel wykształcenie absolwenta wszechstronnie przygotowanego do podjęcia pracy, świadomego nowoczesnych trendów w fotografii i dobrze znającego warsztat. Zdobyta wiedza i rozwinięta wrażliwość artystyczna zdecydują o sukcesie we współpracy z mediami, agencjami reklamowymi i wydawnictwami oraz pozwolą na kreatywne, niekonwencjonalne kroki na polu zawodowym. Program obejmuje kilkanaście przedmiotów od teoretycznych jak historia fotografii, poprzez ogólnoplastyczne, m.in. kompozycja, ćwiczenia kolorystyczne, do kierunkowych, w trakcie których prezentowany jest szeroki wachlarz technik fotografii czarno-białej i kolorowej w postaci ćwiczeń o bardzo zróżnicowanej tematyce. Przewaga zajęć praktycznych nad teoretycznymi wynika z założenia „uczyć przez działanie”.

Szkoła Kreatywnej Fotografii SKF posiada własną siedzibę w centrum Krakowa. Większość zajęć odbywa się w 3 studiach fotograficznych o łącznej powierzchni 250 m2 z pełnym wyposażeniem (profesjonalne oświetlenie, system teł, ściana bezhoryzontalna). Do dyspozycji słuchaczy oddane są również 2 ciemnie i 2 pracownie komputerowe. Warunki lokalowe Krakowskich Szkół Artystycznych – kliknij tutaj.

SKF zapewnia także dostęp do modelek ze współpracującej ściśle ze szkołą Agencją Modeli i Promocji Mody Reklamex oraz współpracę przy sesjach fotograficznych z młodymi projektantami mody ze Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru.

Program zajęć

Pierwszy rok nauki w Szkole Kreatywnej Fotografii SKF ukierunkowany jest na rozwinięcie wyobraźni artystycznej oraz na zdobycie solidnych podstaw warsztatu. W przekonaniu autorów programu oba te cele można realizować równolegle nie zniechęcając słuchacza suchymi technicznymi wiadomościami. Drugi rok poświęcony jest doskonaleniu świadomości celów fotografii, relacji między fotografią a jej społecznym odbiorem oraz przygotowaniu własnego portfolio i wykonaniu pracy dyplomowej.

Program zajęć w Szkole Kreatywnej Fofografii – kliknij tutaj.

Prace słuchaczy

Zdjęcia słuchaczy i absolwentów można obejrzeć w zakładce galerie prac studentów Szkoły Kreatywnej Fotografii oraz dyplomy SKF

W czerwcu i lipcu odbywa się cykl około 50 wystaw prac dyplomowych absolwentów pt. INDYWIDUALNE w licznych galeriach i klubach w Krakowie. Na wernisaże zapraszani są przedstawiciele agencji reklamowych, świata sztuki oraz prasy.

Osiągnięcia słuchaczy i absolwentów  Szkoły Kreatywnej Fotografii SKF.

Słuchacze i absolwenci biorą udział w polskich i międzynarodowych konkursach fotograficznych.

Nasza słuchaczka Agnieszka Regulicka zajęła I miejsce w konkursie czasopisma „Pozytyw”. Absolwent szkoły Maciej Kuroń zwyciężył w konkursie rajdowej fotografii roku organizowanym przez portal sportów motorowych extreme.pl oraz  uczestniczył w warsztatach fotografii prasowej organizowanych przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży przy współudziale Polskiej Agencji Prasowej oraz Deutsche Presse Agentur. Artur Adamiec zajął I miejsce w konkursie fotograficznym Three Crosses Square Przestrzeń fashion. Małgorzata Podstawa zajęła II miejsce w konkursie „Kobieta i jej pasje” organizowanym przez Akademię Kobiet Sukcesu. Bartłomiej Zegadło – I miejsce w kategorii portret na V Ogólnopolskim Biennale Fotografii Krosno 2009 „Miasto i ludzie – dynamika”. Bartłomiej Jurecki w 2011 roku zdobył 3 nagrody w konkursie BZ WBK Press Photo. Na początku 2012 Katarzyna Niedźwiecka i Aleksander Warzecha wzięli udział w międzynarodowej wystawie New Wave Photography.

Więcej o osiągnięciach słuchaczy i absolwentów Szkoły kreatywnej Fotografii z zakładce: osiągnięcia – kliknij tutaj.

Kurs fotografii w Krakowie – zapraszamy – profesjonalne kursy fotografii Kraków, woj małopolskie.

Szkoła Kreatywnej Fotografii

Call Now ButtonZadzwoń teraz