Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Szkoła Aktorska SPOT, Warsztaty teatralne, warsztaty aktorskie, aktorstwo.

Szkoła Aktorska SPOT

Szkoła Aktorska SPOT – podstawowe informacje

Szkoła Aktorska „SPOT” jest dwuletnią szkołą policealną założoną w 1992 roku.

Nadzór pedagogiczny nad Szkoły Aktorskiej SPOT działalnością sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła Aktorska SPOT posiada uprawnienia do wydawania dy­plomu z tytułem aktora.

W 2012 roku Szkoła Aktorska SPOT otworzył nową odrębną specjalizację choreograficzno­-taneczną w oparciu o autorski program przygotowany przez Tomasza Gołębiowskiego, wybitnego choreografa, wieloletniego wykładowcę Szkoły Aktorskiej SPOT, mającego na koncie Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie Choreograficznym oraz współpracę z licznymi teatrami muzycznymi i dramatycznymi w Polsce i we Włoszech. Absolwenci specjalizacji choreograficzno – tanecznej otrzymują dyplom z tytułem choreografa.

Szkoła Aktorska SPOT zapewnia najwyższej klasy kadrę wykładowców: znanych aktorów scen krakowskich (głównie Starego Teatru) oraz znakomitych reżyserów.

Osiągnięcia w Szkole Aktorskiej SPOT

Ciężka praca i zaangażowanie zaowocowały sukcesami naszych stu­dentów; zarówno dużą liczbą osób zdających do Państwowych Szkół Teatralnych, jak również podejmujących pracę w teatrach na terenie całego kraju. Wielu naszych absolwentów może pochwalić się znaczącym dorob­kiem artystycznym, widujemy ich w filmach oraz w serialach telewizyjnych (m.in. „Klan”, „Pierwsza Miłość”, „Kryminalni”, “Hotel 52”, „Szpilki na Giewoncie”, „Londyńczycy”, „Na dobre i na złe” „Prawo Agaty”). Co roku przybywa osób, debiutujących na deskach licznych teatrów (m.in Teatr Nowy im. Dejmka w Łodzi, Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego we Wrocławiu, Teatr KTO, Teatr  Ludowy, Stary Teatr w Krakowie, Teatr Bagatela w Krakowie, Teatr AXIS MUNDI, Teatr Lalki i Aktora PARAWAN, Teatr FORTE)

Uznając wysoki poziom nauczania w szkole Państwowa Komisja Egzaminacyjna Związku Aktorów Scen Polskich (ZASP) w Warszawie zaliczyła dwa lata nauki w SPOT do stażu aktorskiego dopuszczającego do Państwowego Egzaminu Aktorskiego. Po roku pracy w teatrze egzamin ten zdaje prawie 100% podchodzą­cych do niego absolwentów naszej szkoły. Młodzi aktorzy opuszczają szkołę z kompletem profesjonalnych zdjęć. Dyplom Szkoły Aktorskiej „SPOT” oraz promocja w trakcie spektakli kończących cykl nauczania otwierają drogę do pracy w całej Polsce. Obecnie nasi absolwenci grają w teatrach w Warszawie, Krakowie, czeskim Cieszynie, Olsztynie, Lublinie, Tarnowie, Radomiu, Chorzowie, Legnicy, Będzinie i Koszalinie. Autorski program realizowany przez znakomitych aktorów najlepszej polskiej sceny teatralnej zaowocował sukcesami studentów już w trakcie nauki. Między innymi nasza studentka Magdalena Dandourian zagrała pierwszoplanową rolę kobiecą w filmie Władysława Pasikowskiego „Psy II – ostatnia krew” u boku Bogusława Lindy. Wśród naszych absolwentów znajdują się znani aktorzy jak Weronika Książkiewicz, Jan Wieczorkowski, Daniel Wieleba, Daniel Zawadzki, Rafał Zawierucha czy Małgorzata Pikus (uznana za jedną z trzech najlepszych czeskich aktorek według krytyków). Nasi studenci i absolwenci brali również udział w spektaklu pt. “Ojcobójcy” wyreżyserowanym przez Monique Stalens, reżyserkę teatralną i aktorkę polsko-francuskiego pochodzenia, programie Adama Hanuszkiewicza, spektaklu Jerzego Gruzy i wyjeżdżali na tourne do Anglii.

Informacje o osiągnięciach absolwentów Szkoły Aktorskiej SPOT ma Facebooku Szkoły Aktorskiej SPOT.

Nauka u nas to nie tylko uczestnictwo w programowych zajęciach, ale wiele okazji do konfrontacji z publicznością w trakcie organizowanych przez szkołę spektakli m.in. na krakowskich scenach takich jak Mollier i Teatr Gro­teska. Spektakle dyplomowe (jest ich zawsze kilka), odbywały się wielokrotnie w Piwnicy pod Baranami, w Teatrze Bückleina, Teatrze 38 na Rynku Głównym, w Dworku Białoprądnickim czy w kinoteatrze Wrzos. Zapraszamy na nie dyrektorów teatrów, reżyserów i producentów programów telewizyjnych oraz przedstawicieli świata sztuki i prasę. Słuchacze biorą często udział w castingach do produkcji telewizyjnych i filmowych.

Program nauczania

Program Szkoły Aktorskiej SPOT obejmuje następujące przedmioty: elementarne zadania aktorskie, etiudy, trening aktorski, sceny klasycz­ne i współczesne, impostację i emisję głosu, wiersz, monologi, piosenkę, dykcję, pracę z kamerą i mikrofonem oraz taniec. Każdy z nich wykładany jest przez innego aktora specjalizującego się w danej tematyce. Umożliwia to słu­chaczom kontakt z różnymi osobowościami aktorskimi. Atmosfera życzliwości i profesjonalizm wykładowców służą podstawowemu założeniu szkoły – rozwinięciu indywidualnego talentu każdego studenta.

Pierwszy rok nauki jest poświęcony przygotowaniu do egzaminu wstępnego do Państwowych Szkół Te­atralnych. Duża ilość intensywnie prowadzonych zajęć praktycznych zapewnia wyśmienity poziom kandydatów na studia. To co wyróżnia naszą szkołę, to przygotowanie teoretyczne do egzaminu wstępnego, czemu służy roczny cykl wykładów z historii teatru i dramatu. Na drugim roku rozwijamy umiejętności aktorskie przysposabiające do pracy w teatrze, na estradzie, w telewizji i w filmie. Osiągnięcia naszych studentów na profesjonalnych scenach pokrywają się z doświadczeniami zachodnich szkół teatralnych trwających zazwyczaj dwa lata, gdzie główny nacisk kładzie się na praktykę i jak najszybszą konfrontację z publicznością.

Warunki lokalowe

Szkoła posiada własną siedzibę w centrum Krakowa, dysponującą 2 salami teatralnymi, salą ba­letową oraz profesjonalnym studiem nagrań. Warunki lokalowe Szkoły Aktorskiej SPOT – kliknij tutaj.

Szkoła Aktorska SPOT

Call Now ButtonZadzwoń teraz