Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

SZKOŁA REŻYSERII

Szkoła Reżyserii

SZKOŁA REŻYSERII to intensywny, siedmiomiesięczny program, zakończony DYPLOMEM. Słuchacze uzyskają podstawowe umiejętności w zakresie reżyserii teatralnej oraz autorskiej realizacji różnorodnych form inscenizacji (film, teatr plastyczny). Zajęcia prowadzone są przez wyśmienitych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem.

 • Początek zajęć: styczeń 2022. Szczegółowy plan zjazdów poniżej.
 • Kierunek zaoczny, 2 weekendy/miesiąc po ok. 20 godzin lekcyjnych (45 min) na zjazd.
 • Ilość miejsc ograniczona – 10 osób.
 • Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna – zasady rekrutacji.
 • Szkoła adresowana jest do osób, które:
  • Prowadzą teatry młodzieżowe i studenckie lub zajmują się teatrem profesjonalnym.
  • Prowadzą projekty artystyczne i edukacyjne związane z teatrem, sztuką i kulturą.
  • Pragną rozpocząć studia reżyserskie w szkołach teatralnych i filmowych.
 • Do dyspozycji słuchaczy: sala teatralna, studio nagrań, sala baletowa, sala dedykowana do castingów, studia fotograficzne.
 • Szkoła umożliwia współpracę ze studentami kierunków aktorstwo i projektowanie ubioru, co pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności w pracy z aktorem bądź scenografem.
 • Szkoła Reżyserii jest częścią Szkoły Aktorskiej SPOT, która jest zarejestrowana w Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Szkoła dostarcza funkcjonalnych narzędzi niezbędnych w zawodzie reżysera, pomaga również budować bazę teoretycznej i praktycznej wiedzy, związanej z teatrem i filmem jako dziełem sztuki.

CELE EDUKACYJNE

Zawód reżysera opiera się na praktyce. Najważniejszą zdolnością reżysera jest umiejętność krystalizacji własnych wizji. Dlatego też program Szkoły opiera się na dostarczeniu narzędzi takich jak umiejętność:

 1. Kreacji świata, w którym będą poruszać się aktorzy.
 2. Przełożenia pomysłów reżyserskich na zadania aktorskie.
 3. Podjęcia twórczego dialogu z aktorem.
 4. Komponowania scen pod względem: rytmu, znaczeń, puent.
 5. Intermedialnego tworzenia dzieła – zdolność przedkładania pomysłów na scenografię, muzykę, światło. Warsztat scenograficzny.
 6. Zbudowania profesjonalnego egzemplarza reżyserskiego i jego obronę.

Spotkanie z producentem teatralnym przybliży słuchaczom podstawy marketingu w kulturze, tematykę związana z pozyskiwaniem grantów, sponsorów.

Istotnym elementem programu Szkoły jest poznanie twórczości najważniejszych reżyserów teatralnych i ich metod pracy. Umożliwią to warsztaty Masterclass, polegające na pracy z cenionymi reżyserami, scenografem, choreografem, dramaturgiem i kompozytorem (m.in. Jakub Porcari, Szymon Bogacz, Jacek Owczarek). Dzięki temu studenci poznają szerokie spojrzenie na możliwości realizacji pracy zawodowej.

Ostatnim etapem nauki w Szkole reżyserii będzie samodzielne przygotowanie pokazu teatralnego – sceny lub  krótkiego spektaklu, podczas którego studenci będą pracować pod kierunkiem doświadczonego pedagoga-reżysera.

Każdy ze słuchaczy otrzymuje dyplom zaliczenia programu w Szkole Reżyserii, zawierający zakres tematyczny i godzinowy. Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich zjazdach. W wyjątkowych wypadkach w przypadku choroby słuchacza potwierdzonej świadectwem lekarskim obowiązuje zdanie kolokwium z zakresu tematycznego opuszczonych zajęć co będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami.

Rekrutacja do Szkoły Reżyserii – kliknij tutaj

 

PROGRAM ZAJĘĆ I WYKŁADOWCY

Zjazd 1. Wprowadzenie do funkcji reżysera.

 • Rola reżysera w teatrze, filmie i sztukach widowiskowych.
 • Analiza wybranych scen z dramatu światowego (Wyspiański, Szeksipir, Ibsen, Wyrypajew).
 • Dramaturgia sceny. Konstrukcja postaci

Ilość godzin lekcyjnych: 20
Termin: 8-9 stycznia 2022
Prowadzący: Michał Rzepka

Zjazd 2. Analiza tekstu dramatycznego (propozycje studentów i prowadzącego).

 • Wybór tekstu a osobista wypowiedź reżysera.
 • Interpretacja tekstu.
 • Urealnienie postaci i konfliktów dramatycznych. Pokazanie w jaki sposób postać klasyczna może funkcjonować jako współczesny człowiek.
 • Przygotowanie wstępnej adaptacji i scenariusza

Ilość godzin lekcyjnych: 20
Termin: 22-23 stycznia 2022
Prowadzący: Michał Rzepka

Zjazd 3. Osobista praca z aktorem.

 • Masterclass – spotkanie z Jakubem Porcarim

Ilość godzin lekcyjnych: 10
Termin: 5 lutego 2022
Prowadzący: Jakub Porcari

 • Tekst dramatyczny a zadania aktorskie. Praktyka reżyserska.

Ilość godzin lekcyjnych: 10
Termin: 6 lutego 2022
Prowadzący: Michał Rzepka

Zjazd 4. Praca z dramaturgiem.

 • Masterclass – spotkanie z Szymonem Bogaczem. Nauka pracy z tekstem dramatycznym i relacja pomiędzy dramaturgiem a reżyserem (określenie zadań).

Ilość godzin lekcyjnych: 10
Termin: 19 lutego 2022
Prowadzący: Szymon Bogacz

 • Krótkie etiudy dramatyczne oparte na zadanych wcześniej tekstach dramatycznych i komediowych.

Ilość godzin lekcyjnych: 10
Termin: 20 lutego 2022
Prowadzący: Michał Rzepka

Zjazd 5. Analiza tekstu a budowanie roli.

 • Tworzenie przykładowego egzemplarza reżyserskiego
 • Pierwsze etiudy reżyserskie

Ilość godzin lekcyjnych: 20
Termin: 5 marca
Prowadzący: Michał Rzepka

 • Masterclass – spotkanie z Jakubem Porcarim. Praca nad egzemplarzem reżyserskim.

Ilość godzin lekcyjnych: 10
Termin: 6 marca 2022
Prowadzący: Jakub Porcari

Zjazd 6. Praca z choreografem.

 • Masterclass z Jackiem Owczarkiem. Myślenie ruchem. Kompozycja ruchu aktora.

Ilość godzin lekcyjnych: 10
Termin: 19 marca 2022
Prowadzący: Jacek Owczarek

 • Zadania aktorskie a wyobraźnia ruchu.
 • Praca nad egzemplarzem reżyserskim. Fizyczność postaci.

Ilość godzin lekcyjnych: 10
Termin: 20 marca 2022
Prowadzący: Michał Rzepka

Zjazd 7. Myślenie plastyczne (o spektaklu teatralnym/ telewizyjnym i o postaci, media w teatrze).

 • Spotkanie z scenografem – Paulina Wojnar
 • Nauka umiejętności komponowania scenografii i kostiumu.

Ilość godzin lekcyjnych: 10
Termin: 2 kwietnia 2022
Prowadzący: Paulina Wojnar

 • Aktor a przestrzeń spektaklu/ scenografii. Umiejętność kompozycji scenografii jako środowiska aktora.

Ilość godzin lekcyjnych: 10
Termin: 3 kwietnia 2022
Prowadzący: Michał Rzepka

Zjazd 8. Praca nad egzemplarzem reżyserskim. Wstęp do pracy nad dyplomem.

Ilość godzin lekcyjnych: 20
Termin: 23-24 kwietnia 2022
Prowadzący: Michał Rzepka

Zjazd 9. Opracowanie narzędzi reżyserskich. Praca z aktorem.

Ilość godzin lekcyjnych: 20
Termin: 14 – 15 maja
Prowadzący: Michał Rzepka

Zjazd 10. Praktyczny warsztat reżyserski.

 • Elementarne zadania aktorskie. Warsztaty aktorskie prowadzone z wybranym pedagogiem Szkoły Aktorskiej SPOT.

Ilość godzin lekcyjnych: 20
Termin: 28 – 29 maja
Prowadząca: mgr Kinga Kowalska (wykładowczyni w Szkole Aktorskiej SPOT)

Zjazd 11. Muzyka w teatrze.

 • Masterclass z Pawłem Odorowiczem

Ilość godzin lekcyjnych: 10
Termin: 11 czerwca
Prowadzący: Paweł Odorowicz

Rola muzyki w teatrze. Kompozycja scen dramatycznych na bazie wybranych utworów muzycznych.

Ilość godzin lekcyjnych: 10
Termin: 12 czerwca
Prowadzący: Michał Rzepka

Zjazd 12. Praca nad etiudami reżyserskimi. Przygotowanie egzemplarza reżyserskiego.

Ilość godzin lekcyjnych: 20
Termin: 25 – 26 czerwca
Prowadzący: Michał Rzepka

Zjazd 13. Praca nad etiudami reżyserskimi. Przygotowanie egzemplarza reżyserskiego.

Ilość godzin lekcyjnych: 20
Termin: 2 – 3 lipca
Prowadzący: Michał Rzepka
Miejsce: budynek Szkoły przy ulicy Zamoyskiego 52 (sala zostanie wyznaczona bliżej tego terminu)

Zjazd 14. Pokaz etiud reżyserskich.

Termin: 9 – 10 lipca
Prowadzący: Michał Rzepka

Wykładowcy

Michał Rzepka

Reżyser teatralny, wykładowca praktyki i teorii teatralnej. Spektakle teatralne Michała Rzepki zdobyły wiele nagród, a ich prezentacje miały miejsce m.in. w Teatrze Nowym w Łodzi, Teatrze im. St. Jaracza w Olsztynie, Teatrze Gdynia Główna, Teatrze Studyjnym w Łodzi, Open Różewicz Festiwal, Teatrze Arlekin w Łodzi, Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Maski” w Poznaniu, Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, Teatrze Małym, czy w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

https://michal-rzepka.wixsite.com/michalrzepka

Jakub Porcari

Reżyser, scenarzysta, dyrektor teatru. Absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (2010). Po ukończeniu Liceum Klasycznym w Lecce, studiował w Mediolanie na wydziale Literatury i Filozofii. W Mediolanie ukończył też aktorską Międzynarodową Szkołę Teatru (Scuola Internazionale di Teatro) prowadzoną przez japońskiego reżysera Kuniaki Ida. Uczesniczył w warsztatach aktorskich prowadzonych przez Mamadou Dioume, senegalskiego aktora i reżysera teatru Bouffes du Nord w Paryżu. Ukończył Europejski Kurs Reżyserii Operowej w ramach projektu Unii Europejskeij, pod kierownictwem Giandomenico Vaccari, dyrektora teatru San Carlo w Neapolu i potem Teatru Petruzzelli w Bari. Podczas studiów w Krakowskiej PWST był asystentem Krystiana Lupy i Michała Zadary, brał udział w Laboratorium reżyserskim Krystiana Lupy w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (listopad 2009). Od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Artystycznego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

Paulina Wojnar

Tworzy kostiumy i scenografie na sceny teatralne oraz filmowe. Nominowana do Nagrody Scenograficznej im. Jerzego Moskala 2018, udział w wystawie Wymiary Scenografii

w Muzeum Śląskim w Katowicach. Od 2018 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi na stanowisku Asystenta Nauczyciela Akademickiego, obecnie w Instytucie Architektury Wnętrz, gdzie prowadzi przedmiot Scenografia w Architekturze Wnętrz.

Współpracę w zakresie kostiumografii i scenografii podejmowała m.in. z Michałem Rzepką, Allanem i Wiesławą Starskimi, Romanem Komassą, J. Ragnissem-Królikiewiczem i Maciejem Jankowskim. Projektowała dla Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Teatru Telewizji, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, UAE Uniforms Nexus Fashion Design LLC Dubai.

Paweł Odorowicz

Muzyk, instrumentalista, kompozytor, producent muzyczny. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 2011-2014 wykładowca w Katedrze Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji tejże uczelni. Współpracował z lubelskim Stowarzyszeniem „W Stronę Sztuki”, jak i między innymi z: Joanną Słowińską, Dzidką Muzolf, Pauliną Bisztygą, Marcinem Różyckim, zespołem Lubelska Federacja Bardów, kwartetem smyczkowym DAFO, orkiestrami: Sinfonietta Cracovia, Capella Cracoviensis. Od 2000 roku prowadzi własne studio nagraniowo-produkcyjne. Stypendysta MKiDN i Prezydenta Miasta Lublina. W 2020 nagrodzony został Medalem Prezydenta Miasta Lublina. Dwukrotny zdobywca nagrody Grand Prix w Konkursie Muzyki Folkowej „Nowa Tradycja”. Od 2013 roku współpracuje z Teatrem CHOREA jako wykonawca i współtwórca muzyki w koncertach i spektaklach. Od 2015 roku współpracuje z reżyserem Leszkiem Mądzikiem.

Jacek Owczarek

Tancerz, choreograf i pedagog tańca. Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Uczeń Witolda Jurewicza. W latach 1994-2003 związany z Teatrem Tańca ALTER w Kaliszu, później był aktorem i tancerzem w Teatrze Nowym w  Łodzi. Wziął wówczas m.in. udział we wspólnym  projekcie Leszka Bzdyla i Piotra Cieplaka Przed południem, przed  zmierzchem. Współpracował z wieloma teatrami dramatycznymi, tworzył ruch sceniczny i występował w kilkudziesięciu przedstawieniach teatralnych, współpracował  m.in. z Pawłem Miśkiewiczem przy Spektaklach Przedtem/potem w Teatrze Starym w Krakowie oraz Peer Gynt. Szkice z dramatu Henryka Ibsena w Teatrze Dramatycznym w Warszawie oraz Trans Atlantyk, w reżyserii  Mikołaja Grabowskiego w Teatrze Starym w Krakowie. Od kilku lat współpracuje z Konradem Dworakowskim i łódzkim Teatrem Lalki i Aktora Pinokio. Od 1996 uczy tańca i kontakt improwizacji na warsztatach ogólnopolskich  i międzynarodowych i kursach instruktorskich, uczył m.in. w Państwowym  Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury w Kaliszu; jest kierownikiem studiów na Wydziale Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w 2014 roku otrzymał nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi. Brał udział w międzynarodowych projektach, m.in. Skarbek, grany w berlińskim teatrze Volksbühne, „Patenty ciała” w Mau-Beige we Francji,  Les ambiances polonaises w Cite Internationale des Arts w Paryżu, Kołysanki we współpracy z Anną Baumgart w ramach festiwalu Roma Europa w Rzymie, Museums Quartier (Wiedeń). Współpracował z Teatrem Bretoncaffe w Warszawie, współtworząc spektakle SLAM.out oraz Taniec śniącego ciała, będące częścią projektu badawczego Sławomira Krawczyńskiego i Anny Godowskiej dotyczącego pracy z procesem metodą Arnolda Mindella.

Szymon Bogacz

Od sierpnia 2015 kierownik literacki Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze (wcześniej, od września 2013 dramaturg tego samego Teatru), studiował na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, grał na trąbce w takich orkiestrach jak Sinfonia Varsovia, Filharmonia Narodowa, Polska Orkiestra Radiowa. Jest także absolwentem scenariopisarstwa na PWSFTViT im. Leona Schillera w Łodzi i był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Napisał kilkanaście dramatów, które doczekały się kilku realizacji scenicznych – Wszystko, co chcielibyście powiedzieć po śmierci ojca, ale boicie się odezwać Teatr Miejski w Gdyni, reż. Piotr Kruszczyński, W imię Ojca i Syna Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, reż. Piotr Ziniewicz, Allegro moderato Teatr na Woli w Warszawie, reż. Krzysztof Rekowski, Być jak Frank Sinatra, Teatr Rampa w Warszawie, reż. Witold Mazurkiewicz, Trzech mężczyzn w różnym wieku Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, reż. Julia Pawłowska (Mark), Koło kwintowe – fragmenty PWST w Krakowie, reż. Aleksandra Popławska. Był także dramaturgiem i współautorem sztuki …nie czekajcie na podstawie tekstu Kebab Gianiny Cărbunariu, Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, reż. Robert Zawadzki. Realizacja jego tekstu W imię Ojca i Syna w reż. Daniela Adamczyka w Czytelni Dramatu w Lublinie została nagrodzona główną nagrodą XVI Przeglądu Małych Form Teatralnych „Letnia Scena 2014” w Łodzi. W 2015 roku również w Lublinie odbyła się premiera jego sztuki Tata ma kota (albo Poczytaj mi Tato) w reż. Łukasza Witta-Michałowskiego w ramach Sceny Prapremier InVitro

Kinga Kowalska

Aktorka, logopeda, pedagog. W latach 2007-2011 występowała w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie, współpracowała także z lubelskim Teatrem Kameralnym, Sceną Prapremier In Vitro oraz z Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Debiutowała jeszcze na studiach w 2005 roku w spektaklu „Błądzenie, czyli serce zna drogi, których rozum…” (reż. K. Abrahamowicz). W swoim dorobku artystycznym ma ponad dwadzieścia ról teatralnych – m.in. Helenę we „Wszystko dobre co się dobrze kończy” (reż. T. Bradecki), Pannę Młodą w „Weselu” (reż. K. Babicki), Obywatelkę w „Nie-boskiej komedii” (reż. K. Zaleski), Alinę w „Balladynie” (reż. B. Ciosek), Esme/Alice w „Rock’n’rollu” (reż. K. Babicki), Annę w „Widnokręgu” (reż. B. Tosza), czy Jankę w „Opowieściach o zwyczajnym szaleństwie” (reż. B. Nowicka). W 2009 roku zagrała w niezależnym filmie „At Oglog” (reż. J. Zubrzycki), wyświetlanym na 35. FPFF w Gdyni. Na małym ekranie zadebiutowała w serialu „Na dobre i na złe” (reż. K. Piwowarski), niedługo potem dostała stałą rolę w serialu „M jak miłość”, zagrała również w serialu kryminalnym „Komisarz Alex”. Ostatnio nagrywała postsynchrony do „Miasta 44” w reżyserii Janka Komasy.
Ponadto jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończyła studia logopedyczne oraz pedagogiczne ze specjalnością animator i menedżer kultury. Od kilku lat współpracuje z ośrodkami szkoleniowymi i terapeutycznymi, prowadząc indywidualne oraz grupowe zajęcia dla osób dorosłych z dykcji i techniki wymowy oraz emisji głosu mówionego. Pracuje również jako instruktor teatralny.
Kinga Kowalska jest także członkinią Zespołu Rozwoju i Zaburzeń Mowy Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Rekrutacja do Szkoły Reżyserii
Call Now ButtonZadzwoń teraz