Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

FAQ

1. Czy jest jakiś limit wieku dla kandydatów do Szkoły Aktorskiej SPOT?

W Szkole Aktorskiej SPOT przyjmowane są osoby do 30 roku życia, wymagana jest rozmowa kwalifikacyjna z Dyrekcją. U nas mogą się uczyć zarówno osoby, które dopiero skończyły szkołę średnią, jak i osoby, które są już po studiach. Każdy jest mile widziany. Liczy się prawdziwa pasja, zaangażowanie i chęć do pracy.

2. Jak wygląda harmonogram zajęć na kierunku dziennym? W jakich godzinach odbywają się zajęcia?

Zajęcia na kierunku dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku. Pod koniec każdego miesiąca studenci otrzymują plan zajęć na kolejny miesiąc. Plan zajęć jest zmienny, ponieważ musimy go na bieżąco aktualizować w związku z innymi obowiązkami wykładowców ( np. próby w teatrze przed spektaklem, spektakle, plany filmowe). O każdej zmianie studenci informowani są wcześniej za pomocą platformy studenckiej, do której każdy student dostaje swój login i hasło na początku roku szkolnego.

Zajęcia w Szkole Aktorskiej najwcześniej mogą rozpoczynać się o godzinie 8.00, a kończyć o 21.00. Tygodniowo wypada 28 godzin lekcyjnych, które mogą być różnie rozłożone w poszczególne dni tygodnia np. w poniedziałek 6 godzin, wtorek 5 godzin itp. Może się również zdarzyć wolny dzień w tygodniu, a wtedy ilość godzin w pozostałe dni się zwiększa. Tak jak pisaliśmy wcześniej, jest to uzależnione od dyspozycji pedagogów – czynnych aktorów i reżyserów teatralnych.

3.  Jak wygląda harmonogram zajęć na kierunku zaocznym? W jakich godzinach oraz w jakie dni odbywają się zajęcia?

Zajęcia na kierunku zaocznym odbywają się w sobotę i niedzielę co dwa tygodnie. Czasem przerwa pomiędzy zjazdami może wynosić trzy tygodnie ( np. w wyniku świąt wypadających w weekendy), ale nie wpływa to na ogólną ilość zjazdów. Zajęcia mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 8.00, a kończyć ok. 21.00

4. Jakie są warunki przyjęcia do Szkoły Aktorskiej SPOT? Jakie dokumenty muszę złożyć i w jakim terminie?

Aby zostać przyjętym do Szkoły Aktorskiej należy pobrać dokumenty aplikacyjne ze strony Rekrutacja, wypełnić podanie, oświadczenie oraz ankietę (pamiętaj o zaznaczeniu trybu: dzienny/zaoczny, oraz o podpisaniu się na wszystkich dokumentach), dołączyć dowód wpłaty wpisowego (400 zł), świadectwo ukończenia szkoły średniej, kserokopię dowodu osobistego, zaświadczenie lekarskie i 4 zdjęcia legitymacyjne. Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście bądź przesłać do sekretariatu listem poleconym. Nie ma określonej daty zakończenia rekrutacji, gdyż przyjmujemy słuchaczy do wyczerpania limitu miejsc.

Pamiętaj, że to wpłata wpisowego gwarantuje przyjęcie do Szkoły Aktorskiej SPOT.
W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy tą opłatę uiścili, dlatego nie warto zwlekać, tylko od razu złożyć wszystkie potrzebne dokumenty.

5. Czy jest jakiś egzamin wstępny do Szkoły Aktorskiej SPOT?

Nie ma żadnego egzaminu wstępnego do Szkoły Aktorskiej. Wychodzimy z założenia, że na początku istotna jest chęć pracy, prawdziwa pasja i zaangażowanie. Bez tych cech nawet osoba obdarzona talentem nie osiągnie sukcesu. Podczas pierwszego roku studiów uczymy nie tylko przedmiotów programowych, ale również metod radzenia sobie ze stresem i obycia ze sceną. To wszystko sprawia, że studenci zaledwie po dwuletniej nauce są aktorami wszechstronnie przygotowanymi do wykonywania zawodu.

6. Jakie są perspektywy zawodowe po ukończeniu Szkoły Aktorskiej SPOT?

Po ukończeniu Szkoły Aktorskiej nasi absolwenci są chętnie zatrudniani w teatrach, przy produkcjach filmowych, w serialach, radiu, kabaretach itp. Aby śledzić na bieżąco ich sukcesy odwiedź Facebooka SPOT oraz zakładkę Absolwenci SPOT.

7. Ile wynosi czesne na kierunku dziennym i zaocznym?

Zarówno na kierunku dziennym jak i zaocznym czesne w okresie wrzesień – czerwiec wynosi 450 zł/msc. Pomiędzy I a II rokiem w lipcu i sierpniu opłata wynosi 100 zł. Obowiązuje również opłata dyplomowa ( pod koniec II roku) w wysokości 300 zł.

8. Czy wymagane jest świadectwo maturalne, czy wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej?

Dla potrzeb rekrutacji wystarczy nam świadectwo ukończenia szkoły średniej.

9. Kiedy otrzymamy indeks i plan zajęć?

Indeks i plan zajęć otrzymacie na rozpoczęciu roku szkolnego. Wcześniej otrzymacie mailem terminarz zjazdów ( w przypadku trybu zaocznego)  i organizacji roku szkolnego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz