Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Nowy termin konkursu POLISH TALENT SUPPORT 2020! - KSA

Nowy termin konkursu POLISH TALENT SUPPORT 2020!

Przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń do konkursu POLISH TALENT SUPPORT do 19 czerwca 2020 r.!

POLISH TALENT SUPPORT to konkurs dla utalentowanej artystycznie młodzieży polonijnej, w którym głównymi nagrodami są roczne stypendia na dwuletnich kierunkach: projektowanie ubioru, fotografia, projektowanie wnętrz, choreografia oraz aktorstwo.

Dzięki tej inicjatywie chcemy umożliwić młodzieży mieszkającej za granicą kształcenie w Krakowie – kulturalnej stolicy Polski . Dla wielu będzie to okazja do lepszego poznania języka polskiego i zawarcia przyjaźni z rówieśnikami w ojczystym kraju.

Osoby, których znajomość j. polskiego jest bardzo słaba mogą również podjąć naukę w j. angielskim w międzynarodowych grupach: Fashion College i School of Creative Photography. Mogą również skorzystać z naszego kursu języka polskiego, który jest prowadzony przez pierwszy rok nauki.

W ten sposób pragniemy stworzyć płaszczyznę dla wymiany cennych doświadczeń z przedstawicielami Polonii z różnych krajów.

TERMIN V EDYCJI – zgłoszenia do 19 czerwca 2020 r. Zapraszamy!

 


Kategorie konkursowe:

FASHION https://polishtalentsupport.com/konkurs-moda/

W ramach konkursu należy zaprojektować autorską kolekcję 3-4 sylwetek.

Projekty graficzne lub zdjęcia w kolorze powinny przedstawiać przód i tył każdego modelu oraz prezentować detale. Każdy model powinien być przedstawiony na osobnej planszy (format A4) i podpisany przez autora.

PHOTOGRAPHY https://polishtalentsupport.com/konkurs-fotografia/

W ramach konkursu należy wykonać cykl 3 fotografii. Tematyka: Street Fashion.

DRAMA https://polishtalentsupport.com/konkurs-aktorstwo/

Przygotowane 3-minutowe wideo musi zawierać następujące elementy: tekst prozą oraz tekst wierszem. Tematyka i źrodło tekstu: dowolne.

CHOREO https://polishtalentsupport.com/konkurs-choreo/

Przygotowane 2-5-minutowe wideo musi zawierać następujące elementy: układ/kompozycję choreograficzną wykonane przez uczestnika konkursu. Tematyka: dowolna.

INTERIOR DESIGN https://polishtalentsupport.com/konkurs-projektowania-wnetrz-interior-design-competition/

Należy przygotować tablicę inspiracji (moodboard) zestawiającą wybrane elementy do wymarzonego pokoju, w formie graficznej.

 


 

O NAS

Krakowskie Szkoły Artystyczne zostały założone w 1989 roku i podlegają nadzorowi pedagogicznemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasi wykładowcy to praktycy o międzynarodowym doświadczeniu, znani artyści, projektanci i specjaliści.

Zapewniamy intensywne kształcenie artystyczne na kierunkach: moda, wnętrza, fotografia, choreografia, visual merchandising, aktorstwo, konstrukcja ubioru oraz  w języku angielskim: Fashion College oraz Creative Photography.

Różne kierunki artystyczne w jednym miejscu sprzyjają swobodnej i częstej interakcji oraz zachęcają do wymiany pomysłów i debaty. Nieformalna atmosfera tworzy wspólnotę młodych artystów, która inspiruje i stawia wyzwania do realizacji kreatywnych zadań.

Promocja studentów i absolwentów realizowana jest na wystawach, pokazach mody i spektaklach już w trakcie nauki. Szkoła również przygotowała stypendia dla najlepszych studentów.

W KSA możesz spotkać studentów z całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, czy Ukrainy.

 

Szczegóły na stronie: https://polishtalentsupport.com/

 

Plakat2

 


 

PTS is a competition for young  Polish people living abroad and interested in studying art. The main awards in the competition are  one year long scholarships in fashion design, photography, interior design, choreography and acting.

Thanks to this initiative, we want to enable young people living abroad education in Krakow – the cultural capital of Poland.

People whose knowledge of Polish is very weak can also decide to study in English in international groups: Fashion College and School of Creative Photography. And take advantage of our Polish language course, which is conducted during the first year of study.

In this way, we want to create a platform for exchanging of valuable experiences with representatives of Polonia from different countries.

More information about Cracow School of Art and Fashion Design at https://www.ksa.edu.pl/

V EDITION DATE – submissions by 20 June 2020!

 


About us

Cracow School of Art and Fashion Design was in founded in 1989 and is  subject to pedagogical supervision of the Ministry of Culture and National Heritage.

All our lecturers are practitioners of international experience, well-known artists, designers and specialists.

We provide two year  full time or weekend programs in the following fields of study: fashion design, interior, photography,  visual merchandising, acting. In international groups in  English – Fashion College and Creative Photography. Students receive an intensive education with an individual attention.

The promotion of students and graduates is carried out at exhibitions, fashion shows and performances.

Call Now ButtonZadzwoń teraz