Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

"Subiektywny wszechświat" Anna Chmura - KSA

Wszechświat jest wszystkim tym co istnieje, łączy w sobie całą przestrzeń, czas, wszystkie formy energii i materii. Każdy z nas ma jakiś swój własny wszechświat, rzeczy dla siebie ważne, swoje małe osobiste planetki. Wystawa „Wszechświat subiektywny” jest zaproszeniem w inną przestrzeń. Obiecuje podróż do świata autorki, artystycznego odwzorowania jej własnego osobistego kosmosu… Anna Chmura

wernisaż:5 czerwca 2012, godz. 20.00, Migawka, ul Krakowska 27

The universe is all that exists, it combines the space, time, all forms of energy and matter. Each of us has its own universe, full of things important for us.  The exhibition „Subjective Universe” is an invitation to another space. It promises a journey into the author’s world, an artistic representation of her own personal space … 

Opening: 5th June 2012, 8pm, Migawka, 27 Krakowska Street

Call Now ButtonZadzwoń teraz