Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2021 - KSA

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2021

Zachęcamy naszych studentów i absolwentów do składania wniosków do konkursu Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2021. O stypendium mogą ubiegać się artyści, animatorzy i menedżerowie kultury, a także osoby zajmujące się opieką nad zabytkami. Nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe.

Stypendium pomaga rozwinąć warsztat twórczy bądź zrealizować wymarzony projekt. Laureat konkursu w danej dziedzinie otrzymuje 10 tys. złotych na realizację przedsięwzięcia w terminie maj–grudzień 2021.

Wnioski przyjmowane są do 31 stycznia 2021 r.

Dziedziny:

 • literatura,
 • sztuki wizualne (w tym projektowanie przemysłowe oraz moda),
 • architektura,
 • muzyka poważna,
 • muzyka popularna,
 • taniec,
 • teatr,
 • film,
 • niematerialne dziedzictwo Krakowa – folklor i tradycja,
 • kultura ludowa,
 • opieka nad zabytkami,
 • kultura cyfrowa,
 • intermedia – projekty interdyscyplinarne z wykorzystaniem nowych technologii,
 • animacja i edukacja kulturalna,
 • zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury
 • oraz street art.

 

Można złożyć tylko jeden wniosek wskazując konkretną kategorię.

Zgłoszenia do konkursu – wniosek wraz załącznikami, należy złożyć do 31 stycznia 2021 r. do urny znajdującej się w holu siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub wysłać pocztą na adres Wydziału: ul. Wielopole 17 a, 30-372 Kraków (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym można składać także drogą elektroniczną na adres: kd.umk@um.krakow.pl, zatytułowane „Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2021”.

Stypendia przyznawane są od 1994 roku. Wśród laureatów znalazło się dotychczas wiele wybitnych osobowości zarówno z obszaru sztuk wizualnych, jak i teatru, muzyki poważnej, filmu czy literatury. Są też doskonałą promocją dla debiutujących twórców. Na edycję 2021 konkursu, podobnie jak w roku 2020, zabezpieczono kwotę 600 tys. zł, co umożliwi wyłonienie 60 laureatów i wsparcie 60 projektów stypendialnych.

Więcej informacji na temat konkursu, jak również formularz zgłoszeniowy do pobrania można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UMK. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 616 1232.

Zadzwoń teraz