Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Kurs Italian Design Experience | VISEGRAD FUND - KSA

Kurs Italian Design Experience | VISEGRAD FUND

W ubiegłym roku trzy zdolne projektantki uczące się w Krakowskich Szkołach Artystycznych, Weronika Różycka (SWP), Karolina Pabjańczyk (SAPU) oraz Katarzyna Machejek (SWP) wzięły udział w kursie „Italian Design Experience” w Poliarte – Academy of design w Anconie . Przedstawiamy podsumowanie projektu.

Akademia Poliarte jest otwarta na świat.

Od momentu powstania w 1972 roku akademia promuje mobilność międzynarodową poprzez tworzenie współpracy z zagranicznymi uniwersytetami, akademiami i innymi instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi. Dzieląc się swoimi umiejętnościami twórczymi i doskonaląc doświadczenia uczniów, budując mosty wiedzy z partnerami, konsekwentnie dążymy do wzajemnego wzbogacania wiedzy i doświadczenia.

Proces umiędzynarodowienia i wspólna wymiana z europejskimi i pozaeuropejskimi podmiotami edukacyjnymi stanowią fundamentalną i wyjątkową korzyść we wzbogaceniu metod szkoleniowych Poliarte i jej partnerów, doświadczeń studentów i zaangażowanych wydziałów, z głównym celem kulturalnym, społecznym, zawodowym oraz rozwojem językowym.

Rozpoczynając tę misję, Poliarte zdecydowało, że pierwsze międzynarodowe doświadczenie z krajami Europy Wschodniej dotyczyć będzie włoskiego wzornictwa i obejmie wszystkie kraje V4: Czechy, Węgry, Polskę i Słowację.

Podczas poszukiwania partnerów, Fundusz Wyszehradzki został natychmiast zidentyfikowany jako kluczowe źródło, które może pomóc Poliarte w szerzeniu kultury włoskiego designu i innowacyjnej metodologii nauczania łączącej badania, innowacje, praktyczne projekty i techniki.

 

 

IDEA

Dynamiczna, współczesna i międzykulturowa jedno – miesięczna podróż, która bada różne aspekty włoskiego projektowania i produkcji,  odbywa się w regionie Marche, który obejmuje wszystkie szczególne cechy włoskiego półwyspu w zakresie produkcji, sztuki, historii, architektury i krajobrazu.

12 studentów wzornictwa i sztuk pięknych z Czech, Węgier, Polski i Słowacji weźmie udział w 2-tygodniowych kursach online oraz 2-tygodniowych kursach osobiście w Ankonie, aby dowiedzieć się, jak naukowa i specyficzna metodologia włoskiego procesu projektowania może odpowiedzieć na obecne regionalne oraz społeczne wymagania studentów V4.
Innowacyjna metodologia nauczania, która łączy badania, innowacje, praktyczne projekty i techniki w celu tworzenia rzeczywistych rozwiązań, które spełniają współczesne potrzeby firm i użytkowników końcowych. Działaniom kreatywnym i projektowym towarzyszyć będą dodatkowe prace mające na celu poprawę współpracy, komunikacji i budowania relacji.

Studenci zagraniczni nauczą się komunikować ze sobą oraz z nauczycielami/mówcami. Metodologia i najlepsze praktyki stosowane przez włoskich projektantów zostaną udostępnione początkowo na przykładach teoretycznych, a następnie na przykładach z życia wziętych, aby następnie zostać wykorzystane i zaadaptowane do krajów i lokalnych gospodarek studentów.

Zapytania i elementy uczenia się przez doświadczenie zostały połączone w środowisku przypominającym atelier. Seminaria i warsztaty stają się ramą, w której studenci, obok profesorów, stają się bohaterami dyskursu projektowego, kwestionując granice projektu oraz rozwijając i stosując krytyczne nastawienie.

Włoski sposób projektowania można zintegrować ze strategiami i procesami lokalnych firm i rzemieślników, przekładając ten regionalny wyraz transformacji społeczeństwa i rynków na współczesne i społecznie użyteczne produkty i usługi.

Historia, tradycja i długoletnie metody są łączone i ulepszane dzięki silnemu innowacyjnemu napędowi i świeżemu, nieszablonowemu myśleniu.

Po powrocie do swoich krajów młodzi studenci będą ambasadorami i promotorami dobrych praktyk projektowych, wprowadzając i wpływając na swoją sieć oraz przyszłe firmy i współpracowników, aby dowiedzieć się, jak włoski styl projektowania może mieć pozytywny wpływ na ich firmy.

CEL

Młodzi i utalentowani studenci V4 (krajów grupy wyszechradzkiej), którzy uczestniczyli w miesięcznym kursie Italian Design Ezperience, będą przyszłymi decydentami wybierając najlepsze praktyki do wdrożenia dla projektowania istniejących sektorów gospodarki i powstawania nowych w swoich krajach. V4 musi odejść od swojej idei całkowitej niezależności od gospodarek i rynków Europy Zachodniej.

Kraje V4 mają niezliczone przykłady doskonałości produkcyjnej i rzemieślniczej z własną tożsamością wynikającą z ich historii, środowiska i lokalnych tradycji. Lecz ta lokalna doskonałość musi się dostosować, aby się rozwijać czy to na skalę przemysłową czy rzemieślniczą, aby stać się rozpoznawalnym poza lokalnym regionem.

Młodzież V4 ma obowiązek:
promować swój naród i zapewnić poprzez projektowanie jako integralną część, w systematyczny i zorganizowany sposób, że regionalna doskonałość jest zachowana, chroniona przed nieprzewidzianymi okolicznościami i umożliwia rozwój w skali lokalnej i międzynarodowej. identyfikować nisze, które mogą stworzyć nowe możliwości gospodarcze i sektory autonomiczne.

Teoretyczne i praktyczne narzędzia dostarczone studentom oraz prawdziwy wgląd w studium przypadków Włoch / regionu Marche, którzy byli w stanie tworzyć, prosperować i dostosowywać się do ciągłych zmian (kryzysy finansowe, pandemie, praca, itp.) będą jasnym przykładem tego jak można rozwijać się rozwijać i funkcjonować w obliczu istniejącej konkurencji.
Młode talenty są w stanie generować innowacje projektowe, aby poprawić wydajność produkcji i w pełni osiągnąć cele.

PODRÓŻ

Dynamiczna, współczesna i międzynarodowa podróż, która bada różne aspekty włoskiego designu i produkcji, odbywająca się w jednym regionie, który obejmuje wszystkie szczególne cechy Półwyspu Apenińskiego pod względem produkcji, dzieł sztuki, historii, architektury, krajobrazu, jedzenia i wina.

Dwutygodniowe interaktywne zajęcia online – Kamienie Milowe świadomego współczesnego projektowania:

 • historia Włoskiego designu
 • współczesne trendy we włoskim designie
 • ergonomia i design
 • metodologia projektowania: włoskie spojrzenie
 • zarządzanie projektami
 • strategia projektu i prezentacji portfolio

Dwa tygodnie w Akademii Poliarte – pierwsze spojrzenie na włoski design

 • prawdziwy projekt zlecony przez włoską firmę
 • międzynarodowe wizyty firm włoskich / wycieczki kulturalne
 • włoska metodologia projektowania + projektowanie graficzne i multimedialne
 • wykłady na temat włoskiego designu
 • końcowa prezentacja pracy nad projektem
 • dzień kariery – prezentacja portfolio i projektów

Główne cele kursu:

 • poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat korzeni włoskiego designu i jego współczesnej ewolucji
 • zrozumienie i nauka jak stosować włoskie metody twórcze, jak eksperymentować z nowymi podejściami do projektowania
 • przedstawienie autentycznych i praktycznych doświadczeń w projektowaniu i bezpośredni kontakt z firmami
 • wykształcenie umiejętności formułowania projektu odpowiadającego zarówno potrzebom klienta, jak i rynku
 • zdobywanie umiejętności stawiania czoła wyzwaniom i radzenia sobie ze złożonymi tematami

Bodziec do pogłębienia zrozumienia nowych przedmiotów wzmocnienia obecnych umiejętności poprzez bezpośrednie doświadczenie z różnymi wizjami, metodologiami i procesami organizacyjnymi.

CO DALEJ?

Kurs był niezwykle emocjonującym doświadczeniem, nie tylko dla studentów ale również dla organizatorów.
Nasza Akademia umocniła swoją pozycję jako potencjalnego punk tu odniesienia odnośnie sposobu współpracy regionu V4 i Włoch w zakresie designu i sztuki pięknej, przy jednoczesnym rozwoju studentów.

Partnerzy i organizatorzy planują:
– zaprezentować kolejną edycję Italian Design Experience w nagrodach Visegrad+, rozszerzając swoich partnerów o nowe uczelnie i uniwersytety zarówno krajów V4 jak i krajów Europy wschodniej oraz zachodniej części Bałkan.
– W lecie 2023 stworzyć wydarzenie, aby określić jak doświadczenia kursu wpłynęły na 12 studentów z 2022 roku oraz zachęcić ich do podzielenia się czego nauczyli się na kursie. Dzięki bezpośredniej rozmowie będziemy w stanie dowiedzieć się jaką wiedzę posiedli i jak odbiła się ona na ich karierze akademickiej i zawodowej i o tym jakie zmiany zauważyli.
– Zachęcać do serii spotkań i konferencji z udziałem krajów V4, Zachodnich Bałkanów i Europy wschodniej w celu zrozumienia i rozpowszechnienia światowej sławy włoskich metod designu i sukcesu na tym polu, oraz rozwoju lokalnych biznesów.
– organizacji przynajmniej dwóch kolejnych edycji za pośrednictwem funduszu wyszehradzkiego, z udziałem studentów i firm
Filmy i raport końcowy z pierwszej edycji stanie się bazą materiałów i reklamy do kolejnych edycji, które zawierać będą:
-Studenci z krajów grupy V4 + Zachodnich Bałkanów + Europy Wschodniej będą zaproszeni na podobnych zasadach co w pierwszej edycji, w celu zrozumienia i doświadczenia metod włoskiego designu i przekazania ich dalej w celu rozwoju ich lokalnych przedsiębiorstw.
– Wykładowcy z krajów V4 + Zachodnich Bałkanów + Europy Wschodniej będą przekształcać metody nauki o designie i rzemiośle na zdalnych lub hybrydowych platformach wykładowych. Dodatkowo, będą stawiali na rozwój świadomego użycia designu jako środka ulepszeń życia zarówno jednostki jak i społeczeństwa.
– Firmy z krajów V4 + Zachodnich Bałkanów + Europy Wschodniej będą zapraszane do wydarzenia w celu umożliwienia im zrozumienia połączeń z firmami regionu Marche, tworząc szeroki wybór firm, które wzajemnie się wspierają w zakresie rozwoju modelu bazującego na designie jako narzędziu pozwalającemu na stworzenie trwałej zalety, dostosowanej do specyfiki każdego kraju V4.

PODSUMOWANIE

Kluczowe jest stworzenie pokolenia studentów i wykładowców świadomych biznesu i realiów rynkowych ponad ograniczenia akademickie i uniwersyteckie. Wykładowcy w ścieżce edukacyjnej przyszłych twórców muszą cechować się pełną i dogłębną wiedzą i świadomością rynku, sposobów pracy, procesów produkcji i dynamiki zmian na rynku. Studenci muszą być uczeni jak różne oddziały firm współpracują ze sobą i wzajemnie na siebie oddziałują, jak produkty i usługi są kreowane, jak zaprezentować się profesjonalnie, współpracować z różnymi osobami, zarządzać codziennymi sprawami w przyszłych ścieżkach zawodowych jako designerzy oraz jak radzić sobie z zerwaniem łańcucha dostaw lub problemami z dostępnością materiałów, energii czy pandemią.

Od swojego założenia w 1972 roku fundamentalnym założeniem Poliarte było stworzenie połączeń i ciągła wymiana ze światem przemysłu, sprzedaży i biznesu. Poliarte ustanowiło szeroką sieć kontaktów z jednymi z najbardziej prestiżowych firm i studiów. Relacja ta daje podwójną korzyść, gwarantuje ciągłość rozwoju, oferuje miejsca pracy dla utalentowanych studentów w postaci kontraktów, staży i stanowisk.
Poliarte ma możliwość monitorowania zapotrzebowania na pracowników w tych firmach i wpływania na program studiów w celu lepszego przygotowania studentów do warunków rynkowych.

Dzięki analizie ekskluzywnego designu i rzemiosła, studenci grupy wyszehradzkiej będą w stanie rozwijać swoje pomysł i projekty,
wykreowane z myślą o rodzimym rynku. Połączenie stylu, ergonomii, ekologii, kreacji marki, badań rynku, biznesu i „visual storytellingu” studenci będą w stanie rozwinąć umiejętność definiowania co to znaczy „współczesny” i przenieść go na produkty i usługi na swoich rodzimych rynkach.

Raport z kursy Italian Design Experience

Call Now ButtonZadzwoń teraz