Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Wystawiennictwo - Exhibiting - Выставочная деятельность

Wystawiennictwo: Wystawiennictwo jest sztuką multimedialną, akceptującą podwyższoną ekspresję form i środków. Możliwe obszary projektowania: ekspozycja jednego przedmiotu (także opakowanie), witryna sklepowa, stoisko targowe, wystawy stałe i czasowe, pawilony narodowe na światowe expo, projekty reklamowe 2d i 3d, prezentacje multimedialne, animacje.

ENGLISH VERSION: Exhibiting is multimedia art, accepting increased expression forms and means . Possible areas of design : exhibition of one subject (including packaging), storefront, booth fair, permanent and temporary exhibitions, national pavilions at the world expo, advertising projects 2d and 3d, multimedia presentations, animations.

Выставочная деятельность: Выставочная деятельность представляет собой мультимедийное искусство, которое апеллирует к гипервыражениию форм и средств. Возможные области дизайна: выставка одного предмета (также упаковка), витрина, выставочный стенд, постоянные и временные выставки, национальные павильоны для глобальной выставки, 2D и 3D рекламные проекты, мультимедийные презентации, анимации.

powrót do wszystkich galerii

Zadzwoń teraz