Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Podstawy projektowania - The basics of design - Основы проектирования

Podstawy projektowania: Zagadnienia prezentowane na wykł‚adach stopniowo wprowadzane do praktyki w czasie ć‡wiczeń„ projektowych: zasady rysunku budowlanego, koncepcyjnego i inwentaryzacji, przepisy budowlane, obowiązują…ce normy, prawo autorskie, podstawy projektowania funkcji i wybranych elementów budowlanych i wnę™trz, podstawy teorii kompozycji i kolorystyki.

ENGLISH VERSION: Practical part of the course includes:
– principles of construction and conceptual drawing,
– principles of inventory, building regulations, standards, copyrights and design functions;
– selected issues of construction and interior design;
– theory of composition and color.

Основы проектирования: Вопросы, представленные на лекциях, постепенно внедряются во время упражнений по проектированию: принципы построения чертежей (строительных, концептуальных и инвентаризационных), строительные нормы, применимые стандарты, авторское право, основы проектирования функций и отдельных элементов здания и интерьера, основы теории композиции и цвета.

powrót do wszystkich galerii

Zadzwoń teraz