Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Makiety - Models - Макеты

Makiety: Prastara technika symulacji. Najbardziej uczciwa forma wizualizacji i komunikacji z klientem. Modelowanie jest sztuką uproszczenia, abstrahowania, wyborem, czy bardziej imitować czy kreować. Makieta może stać się autonomicznym przedmiotem estetycznym, który objawia styl i smak wykonawcy oraz kulturę postępowania z materią.

MODELS: The ancient technique of simulation. The most honest form of visualization and communication with the client. Modeling is an art of simplification, abstraction, choice, and creation. Mock-up can become an independent object, that reveals the style and taste of its contractor.

Макеты (Макетирование): Древняя техника моделирования. Самая честная форма визуализации и общения с клиентом. Моделирование – это искусство упрощения, абстрагирования, осознанного выбора – подражать или создавать. Модель может стать автономным эстетическим объектом, который раскрывает стиль и вкус создателя и его культуру общения с материалом.

powrót do wszystkich galerii

Call Now ButtonZadzwoń teraz