Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Kompozycja - Composition - Композиция

Kompozycja: Kompozycja jest sztuką wybierania i odrzucania.Podczas komponowania pomiędzy składnikami powstaje zależność,a efektem końcowym może być (spodziewana lub niespodziewana) nowa jakość – klimat, styl,ekspresja, piękno, metafora… Komponowanie jest eksperymentem i doświadczeniem, czyli bardziej praktyką w poszukiwaniu teorii niż odwrotnie.

ENGLISH VERSION: Composition is the art of selecting and dismissing, creative experiment. Composition in art includes the elements of art, like line, shape and color and principles of design. These comprise the completed work and support the meaning behind the artwork.

Композиция: Композиция – это искусство выбора и отклонения. При составлении композиции между компонентами возникает зависимость, и конечный эффект может быть (ожидаемым или неожиданным) новым качеством – настроением, стилем, выражением, красотой, метафорой … Составление композиции – это эксперимент и опыт, то есть больше практики в поиске теории, чем наоборот.

powrót do wszystkich galerii

Zadzwoń teraz