Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

KONKURS dla Projektantów mody - KSA

KONKURS dla Projektantów mody

Serdecznie zapraszamy wszystkich Projektantów mody, a szczególnie studentów i absolwentów SAPU do udziału w konkursie organizowanym we współpracy z Hotelem Mercure na PROJEKT UNIFORMÓW – strojów firmowych dla pracowników tej marki.

Termin zgłoszeń: 27 kwietnia 2016
Nagroda główna: 3 000 zł

 

Konkurs dla Studentów i Absolwentów SAPU

 

 

REGULAMIN KONKURSU

DLA AKTUALNYCH STUDENTÓW ORAZ ABSOLWENTÓW SZKOŁY ARTYSTYCZNEGO PROJEKTOWANIA UBIORU SAPU ORAZ PROJEKTANTÓW ZEWNĘTRZNYCH.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 27 kwietnia 2016

TEMAT:

Projekt uniformów – strojów firmowych dla pracowników hoteli marki Mercure.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Orbis S.A. z siedzibą w Warszawie

ZASADY:

Każdy uczestnik konkursu powinien przygotować 6 projektów:

dwa projekty pełnych sylwetek: męskiej i damskiej w obydwu poniższych kategoriach:

1. Reception Staff – Recepcja (kobieta i mężczyzna)

2. Catering Staff – Restauracja. Propozycja uniwersalna jednocześnie na dzień i na wieczór (kobieta i mężczyzna)

jeden projekt w kolejnych dwóch kategoriach:

3. Housekeeping Staff – Ekipa sprzątająca (kobieta)

4. Maintenance Staff – Obsługa techniczna (mężczyzna)

Cykl projektów powinien tworzyć wspólną całość zgodną z motto
i wartościami marki oraz kolorystyką.

Hasło marki Mercure: W harmonii z ludźmi i miejscami, w których hotele się znajdują. Pracownicy to ambasadorzy nie tylko hotelu, ale również miejsca,
w którym hotel jest ulokowany. Główne wartości marki wyznawane przez pracowników to autentyczność, ciekawość otaczającego świata, umiejętność słuchania, osobiste zaangażowanie (skupienie na gościu i jakości obsługi). Każdy hotel ma unikalny styl, design.

Rekomendowane jest zapoznanie się z kartą graficzną marki Mercure, zawierającą informacje na temat kolorystyki marki (strona 10) oraz charakterystyczne desenie (strona 18), które można wykorzystać w projektach. Karta dostępna jest do ściągnięcia pod linkiem: kliknij TU

Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę:

  1. Komfort i swobodę poruszania się.

  2. Materiały przyjazne dla użytkownika i łatwe w pielęgnacji.

  3. Fasony dające możliwość stopniowania – większe rozmiary.

  4. Atrakcyjne, modne fasony ze zwróceniem uwagi na detal.

ETAPY REALIZACJI ZADANIA

Etap I

Projekty należy dostarczyć lub przesłać do 27 kwietnia 2016 roku na adres:

Krakowskie Szkoły Artystyczne, ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków z dopiskiem „Konkurs Mercure”.

Przygotowane projekty powinny być zaprezentowane na sylwetce uwzględniając ciekawą formę graficzną, kolorystykę oraz przód i tył każdego modelu. Prezentacja w dowolnej technice, jasno obrazująca zamysł autora i detale projektowe. Każdy model na osobnej kartce (format A4) podpisany przez autora.

Do projektów, powinny być także dołączone:

  • opis stroju, (np. charakterystyczne rozwiązania projektowe itp.),

  • rysunek techniczny – schematyczny, specyfikacja podająca wymiary
    i ukazująca w odpowiednich proporcjach każdy szczegół ubioru np. szerokość mankietu,

  • proponowane próbki tkanin z opisem składu surowcowego.

Etap II

Ogłoszenie wyników konkursu 6 maja 2016 roku.

Integralną częścią konkursu jest nadzór autora przy tworzeniu prototypów nagrodzonych projektów. Przewidywany termin finalizacji prototypów do 31 maja 2016 roku.

*koszty konstrukcji i przeszycia prototypu ponosi Organizator Konkursu

NAGRODA

3 000 zł (trzy tysiące złotych netto) za najlepszy projekt ** .

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podziału nagrody wśród uczestników konkursu.

** Nagroda za najlepszy projekt w kwocie 3000 zł zostanie powiększona o 11,11% w zaokrągleniu do pełnych złotych czyli kwotę 333 zł ( trzysta trzydzieści trzy złote ). Jednocześnie część nagrody pieniężnej w kwocie 333 zł zostanie pobrana przez Organizatora Konkursu na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osob fizycznych od przekazanych w Konkursie nagrod (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzęduskarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że wartość którą otrzyma zwycięzca konkursu wyniesie 3000 zł ( trzy tysiące złotych).

JURY

Joanna Wąchocka – Midscale Segment Manager-Poland and Eastern Europe

Sabina Bartyzel – Area General Manager South Region Poland

Anna Niemczyk-Gadd – Projektant Ubioru

Rozstrzygnięcie zapadnie przez arbitralną decyzję Jury bez trybu odwoławczego.

 

PRAWA AUTORSKIE

Projekt uniformu, przekazany na konkurs, traktowany jest jako dokumentacja konkursu, bez możliwości przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy.

Projektanci zgłaszając się do konkursu wyrażają jednocześnie nieodwołalną zgodę na przeniesienie własności projektu z jednoczesnym przeniesieniem majątkowych praw autorskich do projektu, w przypadku, gdy zdobędą nagrodę. W takim przypadku Zdobywca lub Zdobywcy nagród, zawrą z firmą Orbis S.A. (zarządzającą marką Mercure) stosowną umowę, zgodnie z którą przeniesie / przeniosą na Orbis S.A. autorskie prawa majątkowe oraz otrzyma / otrzymają nagrodę.

POUFNOŚĆ

Każdy uczestnik konkursu, a za takiego uważa się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób wyrazi zainteresowanie konkursem, zobowiązany jest do zachowania pełnej poufności, nie ujawni żadnej osobie trzeciej, w jakiejkolwiek formie, informacji uzyskanych ustnie lub na piśmie od Orbis S.A. uzyskanych w związku z tym konkursem.

 

Call Now ButtonZadzwoń teraz