Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

"Simulacra" Katarzyna Włoch - KSA

Simulacrum oznacza podobieństwo, pozór. To obraz który jest czystą symulacją, pozorującą rzeczywistość albo tworzącą własną rzeczywistość. Twórca teorii – Jean Baudrillard – stwierdza, że „rzeczywistość nie istnieje”, zanika różnica między tym, co rzeczywiste i tym, co wyobrażone. Istnieją jedynie hiperrzeczywiste znaki podające się za rzeczywistość. Pojęcie dotyczy między innymi wielu aspektów życia społecznego i właśnie to ma przedstawiać wystawa fotografii „Simulacra”. Zdjęcia zostały wykonane techniką średniego formatu na kolorowych kliszach.

Wernisaż: 18 czerwca 2012, godz. 18:00,  Sztama Blues, ul.  Bożego Ciała 9 (Kazimierz).

Simulacrum means similarity, appearance. An image, which is a  pure simulation, appearing as reality or creating its own reality. The creator of this theory – Jean Baudrillard – syas that „reality does not exist”, the border between what is real and what is imagined fades away. The term refers to many aspects of society life and this is the subject of the photography exhibition Simulacra”. Pictures were taken with the technique of medium format color negatives.

Opening: 18th June, 6pm, Sztama Blues, 9 Bożego Ciała Street (Kazimierz).

Call Now ButtonZadzwoń teraz