Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

"Simply inteligence" Katarzyna Bronka Bronicka - KSA

Według słownika inteligencja to zdolność umysłu do postrzegania oraz adaptacji otoczenia.Człowiek inteligentny kojarzy nam się z człowiekiem posiadającym wiedzę oraz potrafiącym ją przekazać. Patrząc na  ludzi przez pryzmat teorii prof.Howarda Gardnera, który wyróżnia 8  typów inteligencji (językowa, logiczno-matematyczna, wizualno-przestrzenna, muzyczna, ruchowa, inerpersolnalna, intrapersolnalna, przyrodnicza)  dochodzimy do  wniosku, że określenie to dotyczy również ludzi którzy przyczyniają sie do budowy, powstania i  tworzenia kultury. Poprzez swój talent, umiejętności, czy działalność  artystyczną,  staja się łącznikiem wszystkich  elementów  płaszczyzny kulturowej.

wernisaż: 21 czerwca 2012, godz. 20.00, Artefakt Cafe, ul. Dajwór 3, Kraków

Call Now ButtonZadzwoń teraz