Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Krakowskie Szkoły Artystyczne dla Ukrainy | CFW 2023 - KSA

Krakowskie Szkoły Artystyczne dla Ukrainy | CFW 2023

Cracow Fashion Week oraz Krakowskie Szkoły Artystyczne ponownie włączają się w akcję pomocową dla Ukrainy.

Wspólnie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachęcamy do włączenia się w pomoc finansową na rzecz osób doświadczających skutków trwającej wojny w Ukrainie. Państwa pieniądze wesprą akcję pn. „Paczka dla Ukrainy”
https://krakowcaritas.pl/wesprzyj-nas/

Dzięki Państwa hojności zostaną zakupione produkty pierwszej potrzeby dla mieszkańców Ukrainy w miejscach szczególnie doświadczanych przez wojnę.

Pieniądze prosimy wpłacać na konto:
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
58 8589 0006 0000 0011 1197 0001
z dopiskiem: Paczka dla Ukrainy


Together with the Caritas of the Archdiocese of Krakow, we encourage you to join in financial assistance for people experiencing the effects of the ongoing war in Ukraine. Your money will support the action entitled „Package for Ukraine”
https://krakowcaritas.pl/wesprzyj-nas/

Thanks to your generosity, necessities will be purchased for the inhabitants of Ukraine in places particularly experienced by the war.

Please pay the money to the account:
Caritas of the Archdiocese of Krakow
58 8589 0006 0000 0011 1197 0001
With the note: Paczka dla Ukrainy

paczka dla ukrainy

O PROJEKCIE

Bombardowania, ewakuacje, pogłębiający się niedostatek. Wojna na Ukrainie trwa już od kilku miesięcy, a sytuacja jej mieszkańców z dnia na dzień jest coraz trudniejsza. Większość z nich nie ma praktycznie dostępu do podstawowych artykułów spożywczych i higienicznych. W odpowiedzi na tę sytuację Caritas Polska kontynuuje dostarczanie pomocy na Ukrainę, wspierając najbardziej potrzebujących.

Włącz się w akcję Paczka dla Ukrainy i pomóż wspierać najbardziej potrzebujących mieszkańców Ukrainy!

KONTAKT/CONTACT

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Michała Ossowskiego 5,
30-656 Kraków

E-mail: krakow@caritas.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz