Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Szkoła Kreatywnej Fotografii (SKF)- rekrutacja - KSA

Szkoła Kreatywnej Fotografii SKF

Szkoła Kreatywnej Fotografii została wymieniona wśród najlepszych szkół fotografii na świecie TOP PHOTOGRAPHY SCHOOLS IN THE WORLD -ranking Shokit.com oraz Photoworkout.com

Dyplom z tytułem ARTYSTA FOTOGRAFIK.
Ilość miejsc ograniczona. ZAPISZ SIĘ ONLINE

 • STUDIUJ STACJONARNIE LUB ONLINE (w przypadku powrotu pandemii)

  • KIERUNEK DZIENNY STACJONARNY (ok. 90 godzin lekcyjnych/miesiąc) – nauka w profesjonalnych pracowniach w budynku będącym własnością szkoły, w trakcie pandemii nauka w systemie hybrydowym – wykłady online, zajęcia praktyczne – stacjonarnie.
  • KIERUNEK ZAOCZNY STACJONARNY (18 zjazdów, ok. 18 godzin lekcyjnych/zjazd) nauka w profesjonalnych pracowniach w budynku będącym własnością szkoły, w trakcie pandemii nauka w systemie hybrydowym – wykłady online, zajęcia praktyczne – stacjonarnie.
 • CZESNE 2024-2025
  • WPISOWE  500 zł płatne wyłącznie przelewem na konto szkoły (ma charakter bezzwrotnej opłaty gwarantującej miejsce w Szkole)
  • TRYB DZIENNY – 4 semestry – roczne czesne dla wygody studentów zostało podzielone na miesięczne raty:
   • październik-czerwiec: 730 zł/miesiąc
   • lipiec-wrzesień: 300 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
  • TRYB ZAOCZNY – 4 semestry – roczne czesne dla wygody studentów zostało podzielone na miesięczne raty:
   • październik-czerwiec: 730 zł/miesiąc
   • lipiec-wrzesień: 300 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
  • Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2023/2024|kliknij tutaj
  • Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2024/2025|kliknij tutaj
 • NAUKA W SZKOLE UPRAWNIA DO STARANIA SIĘ O WIZĘ.
 • ZASADY NAUKI I REKRUTACJI, WYMAGANE  DOKUMENTY, MIESZKANIA W KRAKOWIE – patrz ogólne warunki rekrutacji
 • STYPENDIUM  – nagroda w postaci zwolnienia z opłat na ostatnim semestrze,  przyznawane jest jednemu najlepszemu słuchaczowi w SKF spośród studentów dziennych, zaocznych oraz wersji angielskiej.
 • NIE OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA WIEKOWE.
 • WAŻNA INFORMACJA
  Szkoła Kreatywnej Fotografii jest zarejestrowana w Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 • ODWIEDŹ NAS NA SOCIAL MEDIA

facebook

youtube KSA

Call Now ButtonZadzwoń teraz