Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Mirela Pavlova (Bulgaria/Bułgaria) - dyplom SKF/diploma work - KSA

SOUNDSCAPES. Projekt „SOUNDSCAPES” wizualizuje złożony emocjonalny wpływ muzyki za pomocą fotografii. W połączeniu 17 obrazów zaciera granice między rzeczywistością, surrealistycznymi i nierealnymi, znanymi i nieznanymi, bliskimi i odległymi.

ENGLISH VERSION
SOUNDSCAPES. The project ‘SOUNDSCAPES’ visualizes the complex emotional influence of music through the means of photography. Combined, the 17 images wash away the borders between real, surreal and unreal, known and unknown, close and distant.

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 14

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 15

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 16

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 17

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 1

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 2

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 3

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 4

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 5

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 6

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 7

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 8

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 9

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 10

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 11

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 12

MIRELA PAVLOVA 2019 SOUNDSCAPES 13

Zadzwoń teraz