Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Lila Tumakova (Białoruś/Belarus) - dyplom SKF/diploma work - KSA

7 ETAPÓW MIŁOŚCI. W moim projekcie chciałbym pokazać wszystkie 7 etapów miłości poprzez zdjęcia. W końcu wszyscy kochamy i chcemy być kochani. Mam nadzieję, że ten projekt zainspiruje Cię do poprawy swojego związku. Projekt składa się z serii 7 zdjęć, z których każde ilustruje jeden z etapów miłości: głód, nasycenie, obrzydzenie, cierpliwość, obowiązek i szacunek, boska przyjaźń, boska miłość. Ciesz się, kochaj i bądź kochany.

ENGLISH VERSION

7 STAGES OF LOVE. In my project I would like to show all 7 stages of love through photos. After all, we all love and want to be loved. I hope this project will inspire you to improve your relationship. The project consists of a series of 7 photos, each illustrating one of the stages of love: hunger, saturation, disgust, patience, duty and respect, divine friendship, divine love.
Enjoy, love and be loved.

Lila Tumakova 2019 dyplom 05

Lila Tumakova 2019 dyplom 06

Lila Tumakova 2019 dyplom 07

Lila Tumakova 2019 dyplom 01

Lila Tumakova 2019 dyplom 02

Lila Tumakova 2019 dyplom 03

Lila Tumakova 2019 dyplom 04

Call Now ButtonZadzwoń teraz