Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Jakub Zawadziński (Polska/Poland) - dyplom SKF/diploma work

PASJA. „Po ogrodzie go ciągali, za włosy targali!”. To zdanie i jemu podobne. Jak mantra śpiewane przez tłum pielgrzymów w litaniach pasyjnych wędrujących Kalwaryjskimi dróżkami, do dziś wybrzmiewa w moich uszach przywołując nieopisane emocje, doznania duchowe i artystyczne towarzyszące obchodom wielkiego tygodnia, świętego czasu Chrześcijan, tam w tym niezwykłym miejscu, miejscu światowego dziedzictwa ludzkości-gdzie od 417 lat niebo i tajemnica odkupienia rodzaju ludzkiego spotyka się z pięknym wiejskim krajobrazem poprzecinanym malowniczymi alejkami wielowiekowych dębów, dróżek z zabytkowymi kapliczkami i kościółkami.

ENGLISH VERSION
PASSION. „They were dragging him around the garden, pulling him by the hair!”. This phrase and its ilk. Like a mantra sung by the crowd of pilgrims in the litanies of passion wandering along the Calvary paths, to this day resounds in my ears recalling indescribable emotions, spiritual and artistic sensations accompanying the celebration of Holy Week, the holy time of Christians, there in this extraordinary place, a place of world heritage of humanity-where for 417 years heaven and the mystery of the redemption of mankind have met with a beautiful rural landscape interspersed with picturesque alleys of centuries-old oak trees, paths with historic chapels and churches.

Jakub Zawadziński Dyplom AD 2019 Pasja Zdjęcia Dyplomowe 21

Jakub Zawadziński Dyplom AD 2019 Pasja Zdjęcia Dyplomowe 19

Jakub Zawadziński Dyplom AD 2019 Pasja Zdjęcia Dyplomowe 16

Jakub Zawadziński Dyplom AD 2019 Pasja Zdjęcia Dyplomowe 15

Jakub Zawadziński Dyplom AD 2019 Pasja Zdjęcia Dyplomowe 14

Jakub Zawadziński Dyplom AD 2019 Pasja Zdjęcia Dyplomowe 8

Jakub Zawadziński Dyplom AD 2019 Pasja Zdjęcia Dyplomowe 3

Jakub Zawadziński Dyplom AD 2019 Pasja Zdjęcia Dyplomowe 23

Call Now ButtonZadzwoń teraz