Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Ilona Bałon (Polska/Poland) - dyplom SKF/diploma work

KILKA ULIC DALEJ.W poniższej pracy prezentowane są fotografie przedstawiające motyw człowieka w mieście…Autorka dyplomu starała się głownie skupić na ludziach, którzy uczestniczą w życiu ulicy samotnie. Ludzie, dla których czas jakby się zatrzymał. Ludzie, którzy w przeciwieństwie do pędzącego i często niezauważająucego ich tłumu, pozostają w wyciszeniu.

ENGLISH VERSION
A FEW STREETS FURTHER ON. The following work presents photographs depicting the motif of a human in the city…The author of the diploma mainly tried to focus on people who participate in the life of the street alone. People for whom time seems to have stopped. People who in contrast to the speeding and often unnoticed crowd, remain in silence.

photography school

photography school

studia fotografia

photography school

studia fotografia

studia fotografia

studia fotografia

studia fotografia

studia fotografia

studia fotografia

studia fotografia

Call Now ButtonZadzwoń teraz