Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Roksana Romańska (Polska/Poland) - dyplom SKF/diploma work - KSA

EMOTIONS.Głównym tematem pracy dyplomowej są ludzkie emocje. Podczas tworzenia edytorialu autorka dyplomu chciała się skupić na odczuciach towarzyszących wielu ludziom podczas przechodzenia zmian w swoim życiu. Czasem są to emocje skrajne, od radości po smutek czy zwątpienie. Zmiany w naszym życiu są konieczne, jednak wielu z nas odczuwa związany z nimi niepokój, niepewność co będzie dalej. To jednak naturalne, a zmiany powodują, że nie tkwimy w tym samym punkcie, dzięki czemu możemy się rozwijać.

ENGLISH VERSION
EMOTIONS. The main theme of the thesis is human emotions. When creating the editorial, the author of the diploma wanted to focus on the feelings that accompany many people as they go through changes in their lives. Sometimes these emotions are extreme, from joy to sadness or doubt. Changes in our lives are necessary, but many of us feel the anxiety associated with them, the uncertainty of what will happen next. However, this is natural, and change makes us not stuck in the same same point, allowing us to grow.

Roksana Romańska 2019 dyplom 20 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 21 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 22 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 2 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 3 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 4 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 5 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 6 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 9 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 10 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 11 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 12 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 15 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 16 of 24

Roksana Romańska 2019 dyplom 18 of 24

Call Now ButtonZadzwoń teraz