Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Szkoła Reżyserii - rekrutacja

SZKOŁA REŻYSERII

 • NAUKA W SZKOLE REŻYSERII STARTUJE W LISTOPADZIE
 • 9 MIESIĘCY: LISTOPAD – LIPIEC

CZESNE 2023

 • TRYB ZAOCZNY, STACJONARNIE, 2 weekendy/miesiąc po 20 godzin lekcyjnych (45 minut) na zjazd
 • Ilość miejsc ograniczona, tylko 12 miejsc! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Opłata wpisowa – 500 zł (ma charakter bezzwrotnej opłaty gwarantującej miejsce w Szkole)
 • Czesne listopad – lipiec: 990 zł/miesiąc
 • Opłata dyplomowa – 500 zł
 • Aby zarezerwować miejsce, należy uiścić opłatę wpisową. Ta opłata ma charakter bezzwrotnego zadatku.

Numer konta, na który należy uiścić opłatę wpisową.
Santander Bank Polska 43 19101152 7890 0000 0000 0000
KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE
ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie do szkoły – pobierz
 • 2 zdjęcia
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ksero dyplomu uczelni wyższej
 • potwierdzenie wpłaty pierwszej raty czesnego
 • ksero paszportu (w przypadku cudzoziemców)

Słuchacze otrzymują dyplom zaliczenia programu w Szkole Reżyserii, zawierający zakres tematyczny i godzinowy. Warunkiem otrzymania dyplomu jest obecność na wszystkich zajęciach. W wyjątkowych wypadkach np. choroba słuchacza potwierdzona świadectwem lekarskim obowiązuje zdanie kolokwium z zakresu tematycznego opuszczonych zajęć co będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami.

Program zajęć, terminy zjazdów i wpłat 2023/2024 oraz wykładowcy|KLIKNIJ TUTAJ

Call Now ButtonZadzwoń teraz