Rekrutacja na wszystkie kierunkiRekrutacja na wszystkie kierunki
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Rekrutacja na wszystkie kierunki

Rekrutacja na wszystkie kierunki

Trwa rekrutacja na kierunki:
moda, wnętrza, fotografia, aktorstwo, visual merchandising, choreografia, konstrukcja ubioru

ПО-РУССКИ – смотри здесь

How to apply / English version – click here

Rekrutację rozpoczynamy na początku każdego roku kalendarzowego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, czyli termin złożenia dokumentów i wpłaty wpisowego. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Ilość miejsc ograniczona.


W czasie trwania roku szkolnego można składać dokumenty od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 16.00, a przez okres wakacyjny od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.

Informujemy, że w sekretariacie szkoły nie ma możliwości opłacenia wpisowego. Wraz z dokumentami należy złożyć potwierdzenie wpłaty.

W tytule wpłaty należy wpisać IMIĘ I NAZWISKO przyszłego słuchacza, WYBRANY KIERUNEK, WYBRANY TRYB NAUKI: dzienny lub zaoczny.

Numer konta KSA

Deutsche Bank PBC S.A. 43 19101152 7890 0000 0000 0000
KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE
ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków

Wysokość opłat za szkołę w roku akademickim 2018/2019 oraz harmonogramy zjazdów w trybie zaocznym znajdują się  poniżej pod każdym kierunkiem.

Można również skorzystać z rekrutacji on-line: REKRUTACJA ON-LINE

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich studiować mogą mówiący biegle po polsku:

 • cudzoziemcy z krajów: Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina,  Łotwa, Litwa, Estonia, Chorwacja, Bułgaria, Białoruś, Kazachstan, Mołdawia, Gruzja, Rosja
 • posiadacze ważnej Karty Polaka
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kandydaci do szkoły są zobowiązani do złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do szkoły i oświadczenie
  pobierz:   SAPU SKF SPOT SVM  |  SWPCHOREOGRAFIA  |  KONSTRUKCJA
 • 4 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej – nie wymagamy matury (osoby, które jeszcze nie odebrały świadectwa, mogą je donieść / dosłać w terminie późniejszym)
 • ksero dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (tylko Szkoła Aktorska SPOT i Szkoła Choreografii)

Tanie noclegi

Krakowskie Szkoły Artystyczne znalazły możliwość zakwaterowania studentów w atrakcyjnych cenach

Kierunek dzienny: 270 zł/msc dla osób do 24 roku życia
Kierunek zaoczny 25 zł/dobę – bez ograniczeń wiekowych

Karta ISIC

Będąc słuchaczem Krakowskich Szkół Artystycznych masz możliwość bezpłatnego wyrobienia Karty ISIC, która uprawnia do wielu zniżek i rabatów w Polsce i na świecie.
UWAGA!! Karta ISIC nie upoważnia do zniżek na komunikację miejską!! Szczegóły – patrz strona ISIC

Wysokość opłat 2018/2019

Roczne czesne zostało rozłożone dla wygody studentów na raty, również obejmujące okres wakacyjny.

Opłata za wpisowe na wszystkie kierunki wynosi 500 zł

Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru

– szkoła dwuipółletnia
Udział w 4 pokazach semestralnych, pokazie dyplomowym jest bezpłatny.
Tryb dzienny:( 120-130 godzin miesięcznie)
październik-czerwiec: 450 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem oraz II a III)
Tryb zaoczny: (20-24 godzin/zjazd)
październik-czerwiec: 410 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem oraz II a III)

Fashion College in English (dla polskich obywateli)

– szkoła dwuipółletnia
Tryb dzienny w języku  angielskim
październik-czerwiec: 550 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem oraz II a III)

Szkoła Konstrukcji Ubioru

– szkoła półtoraroczna / rekrutacja startuje od czerwca 2015/
– początek nauki : luty 2016 rok
– tryb zaoczny:  luty-czerwiec 500 zł/msc
– październik-czerwiec 500/msc
– lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)

Szkoła Wnętrz i Przestrzeni

– szkoła dwuletnia
Tryb dzienny:( 120-130 godzin miesięcznie)
październik-czerwiec: 450 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
Tryb zaoczny:(20-24 godzin/zjazd)
październik-czerwiec: 395 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)

Szkoła Visual Merchandisingu

– szkoła dwuletnia
Tryb zaoczny:(20-24 godzin/zjazd)
październik-czerwiec: 395 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)

Szkoła Kreatywnej Fotografii

– szkoła dwuletnia
Tryb dzienny:( 120-130 godzin miesięcznie)
październik-czerwiec: 450 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
Tryb zaoczny:(20-24 godzin/zjazd)
październik-czerwiec: 395 zł/miesiąc
lipiec-wrzesień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)

Szkoła Aktorska SPOT

– szkoła dwuletnia
Tryb dzienny:( 120-130 godzin miesięcznie)
wrzesień – czerwiec: 450 zł/miesiąc
lipiec – sierpień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)
Tryb zaoczny:(20-24 godzin/zjazd)
wrzesień – czerwiec: 450 zł/miesiąc
lipiec – sierpień: 100 zł/miesiąc (pomiędzy I a II rokiem)

Szkoła Choreografii

-szkoła roczna
Tryb zaoczny:(20-24 godzin/zjazd)
październik – czerwiec: 450 zł/miesiąc

Numer konta KSA

Deutsche Bank PBC S.A. 43 19101152 7890 0000 0000 0000
KRAKOWSKIE SZKOŁY ARTYSTYCZNE
ul. Zamoyskiego 52, 30-523 Kraków
MAPA